DET HÄNDE I VITTSJÖ FÖR 90 ÅR SEDAN, ALLTSÅ 1922

VITTSJÖ.
Då var folkmängden den 1 januari 2 417 personer
Då byggdes Emmaljunga småskola
Då kom ytterligare en kyrkklocka till kyrkan.

Denna kyrkklocka kom på plats i kyrktornet 1922

Då brann Emmaljunga snickerifabrik ner till grunden
Då brände Herman Andersson, Hårsjö den sista tjärbrännan
Då brann parkettfabriken vid Lehultsvägen ner till grunden
Då omkom en sjuårig flicka vid tågolycka i Emmaljunga
Då rester Magnus Björklund till Mongoliet som missionär
Då tändes julgranen vid Bäckabro för första gången
Då öppnade Vittsjö Spannmålsaffär (Thebrödsbageriet)
Då fick arbetslös man 40 öre per hektoliter slagen makadam
Då skadades ”tattartavlan” vid Smålandsgränsen.
Då var Sven Zickerman ordförande i skytteföreningen
Då fick en yngre smedgesäll anställning hos N Th Nilsson
Då anmälde en handlare att han blivit misshandlad av sin hustru
Då var kyrkvaktmästarens lön 400 kronor medan orgeltramparen och eldaren fick 525 kr.
Då lämnade Riksdagsman Nils Sv Håkansson kommunalstämman efter 41 år som ordförande.
Vid årets slut var folkmängden oförändrad 2 417 personer.
Uppgifter hämtade från ” 1837 händelser i Vittsjö under 1011år”.

Top