DET HÄNDE I VITTSJÖ 1972, ALLTSÅ FÖR 40 ÅR SEDAN?

Visserligen är 40 år inte så lång tid om längre tidsperspektiv räknas men kanske kan det vara nyttigt att friska upp minnet:

Då fälldes den stora julgranen vid Bäckabro efter 51 års ”upplysning”

Granen fotograferad norrifrån troligen i slutet av 40-talet

 

 

 

 

Då var folkmängden den 1 januari 2 494 personer

Då restaurerades Uggletorpsstugan efter brand

Då avtackades Alrik Johannesson som lantbrevbärare

Då avtackades Carl Paulsson som lantbrevbärare

Då avtackades rektor Gustaf Svensson efter 36 år som rektor

Då bildades fiskevårdsområdet

Då bildades försköningsfonden

Då byggdes AB ALGA

Då byggdes servicebyggnad av campingplatsen

Då kostade ½ kilo kaffe 3:95

Då började kommunal sophämtning

Då började tillverkningen av torvmull i Emmaljunga

Då började trimmarscherna Hårsjön runt

Då kom de nya körkorten

Då kom de nya registreringsskyltarna

Då vigdes Hans och Alwa Thuvesson

Då kom minnesstenen på plats vid Gustaf Adolfsstenen

Då kom postbilen Tjorven till Vittsjö

Då upphörde s k skottpengar för skadedjur

Då var det en omfattande brand i Holmatorp

Då revs Nockanders och ersattes av Pressbyrån

Då utsågs Hästhult AIK till landets näst sämsta fotbollslag

Då utsågs Sten Elver Vemmenby till rektor

Då hölls den första friluftsgudstjänsten vid Uggletorpsstugan

Då infördes ny myntreform

Då avtackades Birger Jönsson som bibliotekarie

Då tillträdde Elin Nyberg som bibliotekarie

Då överläts Margits Bod till Harry Sjöberg

Då var folkmängdes den 31 december 2 523 personer.Top