DET HÄNDE 1966 för 50 år sen!

 

• Detta år upphörde Nockanders speceributik.

Nockanders butik vid tidigare skede.

• Postmästare Sture Hallenborg lämnade sitt uppdrag på posten efter 35 års tjänst.

• Stig Ekström tillträdde tjänsten som postmästare.

• 102 åriga Anna Pettersson avled.

• Kongressalen vid Sjövik samlade fullt hus vid trädgårdskurs.

• Ellen Andersson slutade sin tjänst som lärare i skolan.

• Hulda Bengtsson omvaldes till ordförande i husmodersföreningen.

• Margit Nilsson blev församlingens första egna kantor.

• Träullsfabriken vid Vittsjö kvarn brann ner till grunden i september månad.• MHF-avdelningen erhöll egen fana.

• Folkdanslaget uppträdde vid familjefest vid Gåsadammen.

• Midsommarfirandet vid Gåsadammen avslutades med midnattsmässa i kyrkan.

• 2 000 besökare vid Gåsadammen kom för att bland annat lyssna till Göingeflickorna.

• Mängder av märken delades ut till eleverna i simskolan vid Pickelsjön.

• Gunhild Sehlin lämnade Vittsjö för arbete i Jordanien.

• Pastoratskyrkorådet beslutade att kyrkliga skatten skulle bli oförändrat 70 öre.

• Politiska partierna enades om en gemensam samlingslista inför val till kyrkofullmäktige.

• Kommunalfullmäktige beslutade att höja skatten med 60 öre till 9:50 per skattekrona.

• Hundskatten höjdes från 10 till 20 kronor per hund. Skattmärke i metall delades ut.

• Fem lärlingar blev gesäller hos hantverksföreningen.

• 35 scouter avlade eller förnyade sina scoutlöften vid högtid i kyrkan.

• Kamrer Gottfrid Persson slutade på Skånska banken och Ingemar Nilsson tillträdde.

Top