Aktningsvärda åldringar kan få bidrag i Vittsjö

Vittsjö. Fattigpojken och oäktingen Anton Andersson föddes i Mörkhult. Med tiden blev han en mäkta förmögen man. Han glömde aldrig sin egen barn- och ungdom då han fick ”gå fram” vid sin konfirmation med trätofflor. Hans moder var piga på Frösboholmagården. Hon fick flytta då hon blev med barn. En av gårdens söner var barnafader.

Anton Andersson blev välgörare för många

Anton Andersson flyttade till Helsingborg och provade sig fram inom olika yrken. Snart startade han eget slakteri och blev charkuterist. Han insåg tidigt utvecklingen i Helsingborg och köpte stora markområden. Dessa områden är i dag bebyggda.

Anton Anderssons förmögenhet ökade dag för dag medan hans biologiske fader fick ekonomiska bekymmer. Detta resulterade i exekutiv auktion 1905. En av spekulanterna på gården var en okänd man. Det sägs att han betalade gården med kontanta medel! Köpare var det sparkade pigans son Anton Andersson!

Anton lät sin moder flytta till Frösboholmagården där hon tillbringade sina sista år. Hon flyttade tillbaka till den gård där hon i sin ungdom blivit bortkörd.

Anton Andersson och han maka var barnlösa och är begravda på kyrkogården i Vittsjö Anton Andersson avled 1923 och var vid sin bortgång 65 år gammal. Han hade tänkt på sin egen fattiga barn- och ungdom. En av fonderna som angavs i testamentet var ekonomiskt bistånd för ”aktningsvärda åldringar” inom Vittsjö församling.

Ansökningsblanketter för ekonomiskt bidrag finns att hämta på servicekontoret i Vittsjö. Denna ansökan skall vara inkommen till servicekontoret senast måndag den 31 oktober 2016.

Top