Janne Persson var nybyggare i Emmaljunga

EMMALJUNGA. Det kan kanske sägas med viss reservation att den förste nybyggaren i Emmaljunga var ”inflyttade” Janne Persson. Visserligen var det inte så långt att flytta från Stavshult vid Visseltofta. Där fick han infallet att Emmaljunga var något av en metropol då mängder trävaror kördes till denna ort där det fanns järnvägsstation.

Janne Persson i Emmaljunga var en föregångare i många händelser.

Janne Persson var en föregångare då han en tid var den ende abonnenten vid Emmaljunga telefonstation. Dessutom skötte han även telefonstationen som manlig telefonissa! Han startade även snickerifabriken Firma Janne Persson & Söner. Redan i Stavshult visade han sitt intresse att förädla trävaran och inskaffade ett par snickerimaskiner. Strävan mot högre kunnighet var orsaken till två års arbete på snickerifabrik i Vittsjö. Ytterligare förkovran blev det i Bjärnum där han fick anställning inom byggnadsbranschen. År 1904 flyttade han till Emmaljunga och som ett ”gesällprov” uppförde han en villa samma år. Där idkade han handel med spannmål och trävaror. Denna verksamhet avvecklades 1918.

Denna byggnad uppförde Janne Persson som gesällprov omkring 1904.

Två av personerna till höger kan vara Janne Persson med hustru Eva. Tillverkningen av korgmöbler var intensiv i Emmaljunga och snart fick Janne Persson anställning vid J W Nilssons korgmöbler. Snart uppförde han snickerifabriken Janne Persson & Söner. Där höll han i ledningen tills han var kommen upp i hög ålder.

Aquilon hade butik i Janne Perssons villa.

Omkring 1936 övertog John Rosén rörelsen. Janne Persson var pionjär inom flera områden. Han påverkade Telegrafverket att en telefonstation borde inrättas i Emmaljunga. Kravet var att minst fem abonnenter skulle anslutas. Detta lyckades pionjären med och en telefonissa anställdes 1908. Efter hand upphörde abonnemang hos fyra av de anslutna och Janne Persson var ensam abonnent till Emmaljunga telefonstation. Följden blev att Janne Persson även fick sköta växelstationen.

Janne Persson uppvaktades på sin 70 års dag med ett graverat tennfat från Energiföreningen.

Då hade Telegrafverket tröttnat på Emmaljunga och ville återköpa avtalet. Janne Persson var envis och snart hade fler abonnenter tillkommit. Emmaljunga telefonstation upphörde 1956. Elektriciteten tillhör framtiden och snart hade Janne Persson bildat tre elföreningar 1926. I en av dessa föreningar var pionjären ledamot i styrelsen under 25 år. Han ivrade även för kollektivanslutning och snart hade en godtemplarförening bildats omkring år 1907 Då byggdes en primitiv dansbana i anslutning till idrottsplatsen. Där blev det underhållning samt flera talare som anknöt till nykterhetsrörelsen. Det blev ”massinvasion” till platsen. När det hände något utöver det vanliga i Emmaljunga, då kom folk i skaror. Janne Persson var född 1880 och avled efter en tids vistelse på Skansenhemmet 1969. För nutida läsare av denna artikel kan det kanske vara en ledning att en av sönerna till Janne Persson var den elektriskt allkunnige Filip Persson. Ett av Janne Perssons barnbarn är Hans Persson, boende i Emmaljunga.

Top