ELEVER FRÅN 1931 VID BJÖRSTORP SKOLA

 

EMMALJUNGA. Skolan i Björstorp vid Emmaljunga uppfördes 1877. Det var det allra första skolan som uppfördes i socknen. 

Det var då riksdagsman Nils Håkansson som skänkte tomt för uppförande av ett skolhus. Den första läraren i skolan var ”Skolmästar Christen” Andersson som var bosatt strax intill skolan. Han var därtill lärare vid fem ambulerande skolor i socknen. Arnold Fahlén tillträdde sin första lärartjänst i Björstorp 1923 och var denna skola trogen till 1965. Skolhuset stod tomt och öde till 1973 då hemvärnsområdet förvärvade skolan. Sen 2015 är den anrika skolan i privat ägo. Tack Rolf för bild och uppgifter.

Många elever i trakten har fått sin utbildning i detta landsbygdens ”läroverk” under 88 år. En av klasserna var elever födda 1918- 1919. Ett klassfoto från 1931 visar eleverna i klass 5 och 6.

Eleverna är f v i främre raden: Greta Bengtson, Högholma, Margit Olsson, Emmaljunga, Eva Bengtsson- Bertinsson, Emmaljunga, Inga Nilsson, Emmaljunga, Linnéa Johansson, Kraxeboda, Herta Olofsson, Emmaljunga, Rut Mårtensson- Eliasson, Emmaljunga, Märta Olofsson, Emmaljunga, Helga Eliasson, Emmaljunga och Aina Ekberg, Emmaljunga.
Mellersta raden f v: Sten Håkansson, Bröna, Claes Olsson, Hyngarp, Erik Persson, Emmaljunga, Malte Svensson, Bröna, Börje NN?, Högholma, Tryggve Nilsson, Emmaljunga, Torsten Persson, Emmaljunga, Elsa-Maria Håkansson, Björstorp, Elsa-Gunborg Jakobsson, Emmaljunga, Elsa-Carla Johansson, Kraxeborda, Asta Andersson, Emmaljunga samt folkskollärare Arnold Fahlén. (red anm:det fanns tydligen tre flickor med namnet Elsa i klassen)
Översta raden: f v: Uno Larsson, Hyngarp, Eve Larsson, Hyngarp, John Olsson, Emmaljunga, Åke Almkvist, Emmaljunga, Gunnar Månsson, Havraljunga, Bror Hellberg, Emmaljunga, Allan Svensson, Emmaljunga, Erik Svensson, Bröna, Bertil Svensson, Bröna och Bertil Bengtsson, Havraljunga.

Top