Stort utbud av böcker från och om Vittsjö

 

VITTSJÖ. Vittsjö är inte enbart en kulturell ort utan även en litterär ort. Det är få orter som har så stor utgåva av skrifter som Vittsjö socken är begåvad med. Det finns 180 registrerade verk där författaren kommer från Vittsjö eller verket handlar om Vittsjö. Dessutom kan det finnas andra litterära verk som kommit i skymundan eller som utgetts i mycket begränsad upplaga. Tyvärr finns det litteratur som ”är gömt i madrassen” där ägaren behåller ”fyndet” för sig själv.

Ernst Paulssons och Hilding Månssons verk som berättar om bygden.

Redan tidigt började skolmästar Christen Andersson ge ut små verk som finns ute i bygderna. Det var först på 1900 talet som det blomstrade upp med böcker och skrifter och sen har det fortsatt. Det är en del tragiska livsöden som kommit fram under åren. Kanske är det halte Nils Johnsson tragiska och självbiografiska skrift som kommer främst. Hans handskrift finns avskriven på 45 A4 ark men inte utkommen i tryck. Tryckkostnaden är avgörande och troligen skulle det inte bli någon större efterfrågan på skriften då biografien skrevs ner på 1940 talet. Dagens människor har ingen kännedom om Nils Johnsson.

Den genom tider störste framtagande av skrifter är skriftställare Ernst Paulsson i Bökholm. Hans mest kända verk är ”Torp och torpare...” som ännu i dag är ett förnämligt uppslagsverk. Han har redogjort för alla då kända torp i socknens 44 byar. Samtliga dessa torp har under senare år markerats och dessutom har en ny karta med tydlig utmärkning av torpen tagits fram.

Ernst Paulsson var son till nämndeman Paul Hansson i Bökholm. Redan som 15 åring började Ernst Paulsson förrätta smärre bouppteckningar. Snart började han bli anlitad som auktionsförrättare. Ernst Paulsson cyklade omkring i byarna för att inhämta uppgifter till sina kommande skrifter. Vid 50 års ålder angreps han av någon sjukdom som nedsatte rörelseförmågan i benen. Hans maka Edit hade en arbetsam tid då Ernst Paulsson var oförmögen att förflytta sig själv. Däremot var hans hjärna i fullgott skick. Ernst Paulsson var den verklige hembygdsforskaren som själv kallade sig skriftställare.

I dagens läge finns det skriftställare som med förkärlek kallar sig forskare! Under hela sin levnad fick han fler och fler kontakter med bygdens bosatta. Då kom tanken att i skrift berätta det som kunde vara till gagn i framtiden. Den första skrift han utgav var ”Emmaljunga förr och nu” ett häfte på 34 sidor med bilder. Denna utgåva utkom 1933 och kostade en krona! ”Vittsjö socken och dess 45 byar” utkom 1934 med beskrivning av byarna i socknen. (antalet byar är 44) Därefter utkom Seder och bruk, 1936. Sammanlagt var skriftställare Ernst Paulsson upphovet till sex skrifter och böcker om bygden.

Skriftställare Ernst Paulsson i sitt hem.

Det verkliga storverket var utgivande av ”Torp och torpare...”. Genom det stora kontaktnät som Ernst Paulsson hade lyckades han få fram alla tillgängliga uppgifter. En ny upplaga av denna skrift tog fram för några år sen. Den tystlåtne men kunnige Ernst Paulsson hade en omfattande korrespondens. En släkting hämtade hans omfattade brevskörd på poststationen i Emmaljunga samtidigt som flera brev sändes i väg till olika mottagare. Ernst Paulsson var född 1878 och avled i sitt hem 1944.

Forskare Hilding Månsson som gav ut Bönder...

Hilding Månsson, Furutorp var en forskare. Han tillbringade åtskillig tid med att läsa gamla dokument om bönder i Vittsjö. Detta resulterade i ”Bönder i Vittsjö socken” som kom ut 1983. Ett ypperligt uppslagsverk som fortfarande nyttjas i olika sammanhang. Hilding Månsson var en forskare som sökte upp material. Han skrev inte av gamla händelser som andra forskat fram. Det var flera års arbete med detta fina uppslagsverk. Detta bokverk är i det närmaste slutsålt. Fler skrifter om Vittsjö är på gång. I februari månad utkommer Wittsjö hembygdsförenings årsskrift, den 40:e årgången!

Top