Det hände 1912

 

Vittsjö *** Det hände några saker även för 105 år sen! Fortsättning följer vart femte år framåt.

* Folkmängden var vid 1912 års början 2 190 personer.

* Nya kyrkogården invigdes under januari månad av pastor August Nilsson. Markaryd sångförening sjöng. Omedelbart efter invigningen skedde gravsättning av soldat Björklund.

* Den 11 februari var det en stor händelse. Då invigdes ”Gustaf Adolfsstenen” på 300 års dagen efter slaget i Vittsjö. Utförligare reportage om invigningen kommer den 11 februari på denna sida.

Bilden från invigningen av minnesstenen.

* Flera affärsmän annonserade att de köpte både slakterisvin och gödsvin som vägde minst 80 kilo. Dessutom sålde Spannmålsaffären halm.

* Anbud begärdes för omläggning av spåntak på kyrkans norra flygel. Dessutom begärdes anbud för hvitlimning med slagen kalk av hela kyrkan utvändigt. 

* På Skottdagen ordnades slädparti från skolan i Hultatorp. Tio flaggprydda slädar åkte över Boalt- Värsjö- Fagerhult och Mörkhult åter till skolan där fest var ordnad. 

* Anders Nilsson öppnade Spannmåls- Mjöl- & Foderämnesaffär den 10 april.

* Egnahemslån beviljades till sju personer inom socknen.

* Missionsvännerna inbjöd till Missionsauktion i Emmaljunga skola. Predikan hölls före auktionen.

* J W Nilsson i Emmaljunga hade specialtillverkning av korgmöbler i rotting eller pil. Han sålde även barnvagnar och cyklar. Telefon Emmaljunga 2.

* Anton Persson sålde cement och taktjära samt 1 000 rullar tapeter. Några rullar såldes för halva priset.

* Emma Jönsson i Havraljunga sålde en två månader gammal tjurkalv av Ayrshireras.

* Ekholmortens svinavelsförening bildades och en stambokförd galt skulle inköpas.

* En namngiven person i Emmaljunga undanbad sig alla rykten som spridits om honom och hans hustrus göranden och låtande.

* Kommunalstämman beslutade att inköpa och genom eld oskadliggöra en bostad. Sex personer som bott t huset hade avlidit i lungsot.

* Flera personer från trakten omkom i den tragiska olyckan då Titanic sjönk i Atlanten.

* Det kostade 25 öre för vuxna samt 15 öre för barn att besöka NGTO:s sommarfest på Skansen.

Flera annonser angående förbjuden jakt och bärplockning förekom.

* All jakt och bärplockning var vid laga ansvar förbjudet på flera platser.

* Signe Lindéns Hem- och finbageri serverade dagligen nytt bröd.

* Olof Nilsson blev ordförande i den nybildade Vittsjöortens tröskförening.

* Det blev dagsböter för en person vid två tillfällen som använt järnvägen som ridväg mellan Vittsjö och Oretorp.

* Det gällde även Vittsjö då den lagstadgade arbetstiden sänktes från 60 timmar till 58 timmar per vecka.

* Tillförseln av nötkreatur vid oktobermarknaden var tämligen ringa. Dock avsändes nötkreatur med elva järnvägsvagnar till olika orter.

* En mindre pänningsumma blev upphittad på Marknadsplatsen och kunde återfås mot beskrivning.

* Till fjärdingsman för tre år framåt valdes Josef Nilsson, Gundrastorp med ett årligt arvode på 250 kronor.

* Hårsjö Ungdomsförening hade höstfest i skolan med tal, sång och musik.

* Kommunalstämman beslutade utan debatt att höja barnmorskans lön från 400 till 550 kronor.

* Befolkningens antal i församlingen uppgick vid 1912 år slut till 2 191.

Top