Det hände 1917

 

VITTSJÖ. Det hände några saker även för 100 år sen! Fortsättning följer vart femte år framåt.

• Befolkningens antal i församlingen var vid 1917 års början 2 205. En minskning med tio, det flyttade ut 104 personer under 1916.

• Lokalavdelning av Göinge småbrukare bildades med 50 medlemmar Ordförande blev Jacob Lindhe, Boalt.

• Alla näringsidkare var skyldiga att lämna in förteckning på varor inför brödregleringen. Ransoneringskort för inköp av brödprodukter och socker delades ut på fem platser i kommunen. Någon utdelning av smörkort förekom inte.

• I Snärshult bildades en svinavelsförening. Prima galt hade inköpts från England.

• Anbud begärdes in för tak till kyrkan. 18 600 ekspån behövdes med en längd på 13½ tum, 3 tums bredd samt ¾ tum i ena ändan och ⅛ tum i andra ändan.

Taket på kyrkan har stora ytor och behövdes då läggas om med ekspån.

• Föreläsningsföreningen bokade in fem föreläsningar på fyra månader. Medlemsavgiften på en krona gav fritt inträda till alla föreläsningarna under hela året.

• Kantorn i Norra Åkarp och Vittsjö församlingar erhöll en lön på 1 250 kronor, samt tillgång till kantorsboställe.

• 30 snickare jämte nio elever var sysselsatta med tillverkning av allmogemöbler efter Lilli Zickermans instruktioner.

• Skytteföreningens medlemmar avlossade under förra året 12 000 skott i tävling och träning.

• För olaga ölförsäljning dömdes en ölutkörare till 30 kronor i böter.

• Deklaration skulle inlämnas över befintligt lager av havre, korn, vete samt potatis. Tre exemplar av deklarationen skulle lämnas in. Då flyttade lantbrukarna många säckar av dessa varor från bingarna till gömslen i höskullen.

• Ett begränsat parti cykeldäck 2 x1⅝ tum såldes av Hjalmar Nilsson.

• J B Eneroth annonserade efter en duktig dräng som var van att köra hästar samt en piga som kunde passa samt mjölka ett par kor.

• Flera lantmän dömdes till böter för felaktiga uppgifter angående brödsädsdeklarationen. Länsmännen som uppdagat förfalskningarna skulle erhålla ⅔ av bötesbeloppen.

• Flickan skulle vara både snygg och trevlig för att erhålla plats hos Signe Lindéns konditori.

• Tekla Jönsson utsågs till kantor och organist i Norra Åkarp och Vittsjö församlingar. Hon erhöll 777 röster från 95 röstande.

• En stor vit bagge var bortsprungen från en gård i Gundrastorp.

• Avisan Norra Skåne hade 223 prenumeranter.

• Kyrkostämman beslutade att anlägga 5 ljuspunkter i folkskolan samt en ljuspunkt i avklädningsrummet. Däremot fanns det ingen orsak att anlägga någon ljuspunkt i småskolan.

• Spannmålsaffären sålde utsädesråg mot utsädeskort.

• J W Nilsson i Emmaljunga köpte rensade rönnbär för 25 öre kilot. En vecka senare upphörde inköpen.

• Krigslampan av mässing för karbid såldes för 20 kronor av Hjalmar Nilsson som även sålde cykellyktor.

• J W Nilsson annonserade att han köpte fem tusen ton stubbar som skulle användas för eldning i fabriker och behövde därför inte sönderdelas. Det var under krigstiden och brist på bränsle.

• Samtliga butiker beslutade om öppettider på vardagar från klockan 8 f.m till klockan 7 på e.m. Undantaget var lördagar med öppet till klockan 8 e.m.

• Kyrkoherde A B Andreasson och Vittsjö kyrkokör underhöll på Kristenstorps fattiggård. Trots kristiden kunde kvinnliga medlemmarna i kören bjuda på riktigt äkta kaffe med bröd.

• Håkan Björklund annonserade att han hade 6 ton morötter till salu.

• Folkmängden vid 1917 års slut var 2 303 personer.

Top