DET HÄNDE 1922

 

VITTSJÖ. *** Det hände några saker även för 95 år sen! Fortsättning följer vart femte år framåt. 

◦ Vid år 1922 års början var befolkningens antal 2 417. En minskning med 32. Inflyttade var 109 medan utflyttade från församlingen var 151.

◦ Nödhjälpsarbeten fortsatte då arbetslösheten var stor i socknen.

◦ En cykel av märket Argus med svart ram, röda fälgar och stänkskärmar bortkom vid besök i samhället.

◦ Tandläkare Siri Lindstedt hade praktik från den 27 februari till den 14 mars i villa Sjöglimt.

◦ Ensamjungfru erhöll plats i liten familj med tillgång av elektriskt ljus samt vattenledning.

Jacob Lindhe i Boalt blev ordförande i dåvarande Bondeförbundet.

◦ Bondeförbundets medlemmar kallades till årsmöte efter gudstjänstens slut i kyrkan. Antalet ledamöter i styrelsen blev 14 stycken intresserade.◦ En skicklig möbelsnickare van vid stolarbete fick anställning hos A Widén. ◦ Kyrkstämma hölls efter gudstjänstens slut i kyrkan.

◦ Missionsföredrag hölls i missionshuset av fröken Dikson från Indien. Skioptikonbilder visades.

◦ Kommunalfullmäktige beslutade anslå ytterligare 2 000 kronor till arbetslöshetskassan.

◦ En före detta husar och dennes fosterson misstänktes för stenkastning mot bostäder utanför samhället.

◦ Backutgrävning vid väg mellan Havraljunga och Björstorp förekom. Därför hänvisades trafikanter vägen via Emmaljunga.

◦ Det kostade 75 öre att komma till skolan för att lyssna till konsert av kapellmästare Carl Maull med fru.

◦ D.J. Danielsson sålde klädesplagg till både herrar och damer samt skor till herrar och damer samt barnskor till alla åldrar. Dessutom utfördes klädningssömnad.

◦ Jacob Bengtsson och Joh. Zaunders öppnade Vittsjö Spannmålsaffär.

◦ Kommunalfullmäktige beslutade på inrådan att inte bevilja ägaren till hotellet tillstånd att servera pilsnerdricka till icke spisande gäster.

◦ Kyrkostämman beslutade anställa folkskollärarinnan Dagmar Sjöberg som lärare vid Björstorp folkskola samt anställa Signe Thelander vid Hårsjö skola. Tjänsten vid Hårsjö skola skall dock på nytt ledigförklaras.

◦ Hästarna blev rädda vid möte med en automobil. De vände tvärt och rusade ner för en backe. Efter hand föll de åkande av, en efter en. Ingen behövde söka läktarvård efter händelsen.

◦ Det var 33 sökande till kombinerade folk- och småskollärartjänsten i Hårsjö. Endast två av de sökande var kompetenta. Övriga sökande var kontorister, småskollärarinnor och ingenjörer.

◦ Omnibussar hämtade passagerare i Mala och Bjärnum till stormarknaden i Vittsjö. Två morgon- och förmiddagsturer ordnades. Returturerna beslutades senare.

◦ En man instämde sin hustru för misshandel och trakasserier samt otrohet. Paret hade tidigare ådömts till hemskillnad.

◦ En yngling hittade en tappad plånbok. Då han sökte ägaren fann han inte denne. Då bjöd ynglingen en kamrat på fika och betalade med pengar ur den upphittade plånboken. Under tiden kom landsfiskalen in på fiket och tog hand om både ynglingarna och resten av innehållet i plånboken.

◦ Det kom omkring 600 personer till Skansen för att lyssna till politiskt föredrag av statsministern och amiralen Arvid Lidman.

◦ Länsstyrelsen hade ingen erinran mot dyrtidstillägg åt vikarierande lärarinnan vid mellanskolan.

◦ Biografen visade Stormyrtösen och behållning från föreställningen skulle tillfalla blivande sjukstuga.

◦ Nyrostat kaffe i olika kvalitéer fanns hos Gustaf B Nilsson. ◦ Reparation av herrskor kostade 6:50 och damskor 5 kronor.

◦ Kommunala skatten för 1923 blev 8:25, en höjning med 1:45.

 

Denna kyrkklocka invigdes 1922 efter en donation av Johannes Nilsson.

◦ Den nya kyrkklockan kallade för första gången till kyrkan på 1:a advent. Något bibelord finns inte ingjutet för då hade inte namnen på kyrkorådets medlemmar fått plats!

◦ En byggnad hade brunnit ner till grunden i Emmaljunga. Då såg skolstyrelsen möjligheten att köpa och uppföra samt Emmaljunga mellanskola på tomten.

◦ Strax före julhelgen blev parkettfabriken nerbrunnen vid Lehultsvägen.

Top