MC & BILORIENTERING 1955

 

VITTSJÖ. På den tiden, 1955 för drygt 60 år sen kostade bensinen omkring 70 öre per liter. Då var det liksom bara att tanka utan att tänka på kostnaden. Med indexreglering skulle bensinen i dag kosta 9 kronor och 58 öre. Då på den tiden och ett tiotal år framåt var det på modet att arrangera bilorienteringar. I dag är det fjärran ifrån att arrangera sådana tävlingar av flera orsaker.

Orienterare från Vittsjö 1955 samlade i Vinslöv. Vid en nattorientering deltog följande personer: Från vänster Ebbe Persson, Evert Andersson, Allan Hallström, Torsten Johansson, Gunnar Olofsson, Gunnar Schalin, Oscar A Johansson samt Lars Johansson.

Ebbe Persson körde motorcykel med Allan Hallström som kartläsare. Gunnar Olofsson körde bil med Gunnar Schalin som kartläsare. Oscar A Johansson körde bil med Evert Andersson som kartläsare. Oscars grabbar Torsten och Lars medföljde som passagerare. (se bild).

Det var en höstkväll, kanske i september månad som denna nattliga orientering ordnades med start och mål i Vinslöv. Fem motorcykelekipage deltog jämte cirka 30 bilister. I denna bilorienteringens blomstringstid arrangerades tävlingar även i Vittsjö med cirka 40 deltagare. Av säkerhetsskäl slopades denna orientering på dagtid för att övergå i nattliga övningar.

40 kronor i vägskatt per år för tung motorcykel. Förhållandevis hög skatt jämfört med dagens pålaga för bilar.

På den tiden skulle alla väghållare, enskilda eller vägsamfälligheter ge sitt tillstånd till bilorientering. Efter något år skulle skriftliga tillstånd sändas till länsstyrelsen för att erhålla tillstånd. Fler och fler bestämmelser skulle åtlydas och dessutom blev bensinen allt kostsammare. Därmed upphörde bilorienteringarna.

Utmed tävlingsbanan som i vissa kunde bli en sträcka på fyra-åtta mil fanns olika kontroller. Där fanns vanliga passerkontroller, där fanns öppna och hemliga tidskontroller där idealtiden skulle hållas. Där fanns orienteringskontroller, stoppkontroller och terrängkontroller. Vid något tillfälle förekom hastighetskontroll men dessa var inte särskilt populära! Alla kontroller skulle antecknas på tidkortet. De första tävlingarna skedde med en karta svart/vit med skala 1:100 000. Senare kom mer lättlästa ”grönsaksbladet”.

I dag är det fot- orienteringar som är på modet men nog vore det makligare att orientera med fordon!

Top