Det hände 1947

 **** Det hände en en del händelser 1947. Fortsättning följer vart femte år några gånger framöver!

• År !947 vaknade upp tillsammans med 2 774 boende. Folkmängden ökade förra året med 45 boende.

• Sjunne Björklund sålde hårdpressat klöverhö.

• Norra Skåne kostade 18 kronor per år i prenumeration.

• Barnpensionatet Lillgården fick fortsatt förtroende att driva verksamheten vidare. Barnhemmet Djursäter fick däremot endast två års respit. Sen skulle enligt gällande lagparagrafer verksamheten upphöra.

• Carl Andreasson valdes till ny ordförande i kommunalfullmäktige efter Arvid Carlsson.

Carl Andreasson var uppskattad som talesman för bygden.

• Ransoneringskalendern fortsatte att gälla för inhemskt producerade varor. Ett kilo havregryn och ett kilo socker fick inköpas under en vecka.

• Flera föreningar och privatpersoner gladde boende på ålderdomshemmet Kristenstorp under gångna julhelgen. Det bjöds på kaffe från äkta bönor.

• Biografen i Vittsjö visade humorfilmen 91:an Karlsson.

• Högspänningsledningen Emmaljunga- Björstorp- Hyngarp sattes under spänning den 29 januari.

• Planer fanns att bilda en egen föreläsningsförening från tidigare Bjärnum- Vittsjö föreningen.

• Betty Håkansson omvaldes till ordförande i husmodersföreningen som hade 55 medlemmar.

• Landsfiskal Fluur tyckte det räckte med förordnandet som vigselförrättare men undanbad sig barndop!

• Restriktioner utfärdats angående eldningsolja. Industrier tilldelades 15% färre litrar. I villor fick eldningsolja inte användas för uppvärmning av vatten. Uppvärmning fick ske på ett eller annat sätt!

• De var kompisar men då blodet blev utspätt med brännvin blev det handgemäng. En person med icke svenskt påbrå mördade en av de tidigare kompisarna. Mördaren dömdes till ett år och sex månaders straffarbete.

• De vita strimlorna på himlavalvet var ett förebådande om nytt krig? Det var första gången readrivna J 28 passerade över orten Efter hand stiltje och oron avtog.

• Gösta Olsson blev ny brandchef i Emmaljunga brandkår efter Einar Tillberg. • Skolstyrelsen beslutade att de lärare som haft tillgång av fri bostad skall i fortsättningen betala hyra för bostaden.

Sture Hallonsten blev vald till kyrkoherde i Norra Åkarp och Vittsjö församlingar

• Vid samma tid förlovades Hugo B Persson från Björkefalla med Signe Johansson från Asarum. Framöver byttes namnet Persson ut mot Pennegård.

• Gösta Liljenberg öppnade mjölkbutik i nyinredd lokal i Emmaljunga.

• Två grävmaskiner arbetade för att ge Värsjöån en ny och rakare sträckning. Arbetet skedde mellan Rommentorp och Boalt.

• Varje fastighet utsattes för brandsyn. Det vara brandchefen med medhjälpare som kom för att kontrollera att det fanns en kustossläckare, stegar och brandhakar på varje gård.

• Tio tunnland mark eldhärjades vid Höjalen där brandkårerna från Vittsjö och Emmaljunga hade ett hårt arbete för att begränsa elden under flera timmar.

• Postdirektionen beslutade att lådbrevbärningen fick utsträckas till Porrarpsvägen.

• Vittsjö runt på 3 500 meter startade vid Gustav Adolfsbron. Laget från Farstorp segrade med ganska god marginal.

• Samtliga affärer inklusive frisersalonger höll stängt hela Midsommarafton.

• Arrangörer vid ungdomens midsommarfirande i Getahålan var flera föreningar. Utöver Kyrkliga ungdomskretsen var det ytterligare sju föreningar som var delaktiga.

• JUF och NTO ordnades gemensam Sommarfest vid JUF stugan. Det var bland annat uppvisning av travhästar från Höjalen.

• Strax efter midnatt larmades brandkåren till en eldsvåda på Sommarsgården. Renoveringsarbete pågick och all elström var frånkopplad. Andra våningen blev totalförstörd medan bottenvåningen drabbades av vattenskador.

• Dagen därefter larmades brandkåren till Hästhult där en mindre mossbrand hade flammat upp. En jägare nedlade en orrhöna och det var förladdningen i patronen som antände det torra gräset.

• Planerna var stora att inrätta en textilindustri i en tidigare snickerifabrik. Uppskattningsvis skulle 25 kvinnliga arbetare få anställning. Sen blev det inte mer!

• Detta år, 1947 var det 25 företagare som annonserade om sina tjänster. Ingen av dessa företagare har någon verksamhet nu, 70 år senare!

• O P Nockander sålde potatiskorgar för 4 kronor stycke. Korgarna var av ståltråd eller enträd.

• Det var fel på styrinrättningen. Därför körde en yngling av vägen. Den höga promillehalten på 1,88 ‰ hade uppkommit vid förtäring efter färden. Ynglingen friades vid tinget.

• Flygplanet råkade i spinn vid kraftigt snöoväder. Planet störtade strax väster om samhället men piloten räddade sig med fallskärm. Piloten uppskattade uthoppet från 300 meters höjd. Expertvittne uppskattade höjden betydligt lägre. Enligt uppgift är uthopp från 300 meter den absolut lägsta höjd för uthopp!

• Det hölls minst tolv mer eller mindre officiella föreningsfester med Luciahögtider.

• Per Persson (Sten Per) och Allan Andersson fanns i Kjemblehöjalt med den nya nybyggda stenröjningsmaskinen. Åkerlapparna rensades från sten som sen placerades på lämplig plats.

Sten Per med sin moderna stenröjningsmaskin!

• En yngling och en ung flicka drunknade vid färd över isen i Hamneda. Ynglingen var bördig från Emmaljunga.

• Vid 1947 års slut var folkmängden 2 764. En minskning med tio men enligt uppgift skulle det vara en minskning med 48!

• Fortsättning följer med händelser 1952.

Top