Minnesstenar besöktes på kyrkogården

Vittsjö. Nederbörden uteblev. Besökarna vid kyrkogårdsvandringen kom liksom en och annan solglimt. Cirka 80 gravplatser besöktes under ledning av Bengt-Arne Jönsson. Detta var årets andra vandring och nästa besök med information planeras till den 19 augusti 2017.

Några av deltagarna lyssnar till den information Bengt-Arne Jönsson delger.

Även vid lördagens information hade några minnesstenar tagits bort men finns på annan plats. Besökare vid dagens informationen kom även från Östergötland. Några nya platser med minnesstenar hade tillkommit från förra vandringen för fem år sen. De gravstenar som tagits bort av skilda anledningar finns bevarade intill södra kyrkogården. Sannolikt kommer information att lämnas om dessa minnesvårdar vid senare tillfälle. Dokumentation finns om dessa stenar men viss omflyttning har skett då stenarna kom till nuvarande plats.
Dessa vandringar har verkligt stort kulturellt innehåll. Genom bevarad dokumentation finns uppgifterna bevarade för framtida besök på platserna. Dessa minnesvandringar började 1989 och all dokumentation finns nertecknad. Dessutom tillkommer ytterligare fakta vid varje vandring.

Top