Det hände i april månad i Vittsjö för 100 respektive 50 år sedan

VITTSJÖ.

1921
Då, vid 1921 års början fanns det 1 968 boende i församlingen. En ökning under förra året med 40 personer då det föddes 52 barn.
Äggföreningen återvalde Maia Zickerman till ordförande.
Frälsningsarmén höll musikfest med horn- och strängmusik i biograflokalen.

Frälsningsarméns ”varumärke”.

För olaglig försäljning av alkoholfria drycker dömdes kaféidkaren Severin Svensson att böta 20 kronor.
Nästan total solförmörkelse inträffade då ¾ av soldiametern förmörkades.
Sven Zickerman omvaldes till ordförande i skytteföreningen. Kommunalfullmäktige avstyrkte källarmästare Edv. Perssons framställan att servera pilsnerdricka. Röstsiffrorna blev 17-6.

1971
Vittsjö skall i framtiden bli ett boendecentrum medan Bjärnum och Hässleholm blir industriorter. Kommunen hade helt klart för sig inför stora kommunsammanslagningen 1974.
Eldning i en trasig kamin var orsak att en sommarstuga ödelades av eld. Näversömn var populärt med flera grupper.

En variant av näversöm.

En byggmästare planerade uppföra byggnad som avses inrymma Pressbyrå, Televerket samt hemslöjdsaffär.
Harry Kleiman valdes till president i Lion.
Bland andra mynt såldes enkrona från 1942 för 89 kronor samt flera guldmynt vid stor myntauktion.
Vid stor vapenauktion såldes bland att ryttarpistoler och älgstudsare.

 

 

Top