Fimpa strömmen – det blir kostsammare

VITTSJÖ. Mottagande av elström kommer att bli kostsammare meddelar monopolet EON. För egen del beräknas kostnaden öka med cirka 6 000 kronor/år. Monopolet anger ökade kostnad vid förbrukning av ström. Utöver industrin anges ökat antal elbilar medan förbrukningen av bensin/diesel minskar. I längden innebär det att bensinmackarna blir färre på landsbygden.

Detta blir framtidens tankplats.

I snabb takt ökar eldrivna fordon samtidigt som priset ökar per varje laddning. I värsta fall om elleveransen upphör måste fordonsägare inhandla bensindrivet elektriskt aggregat. Då ökar förbrukningen av bensin? Tiden är ännu inte mogen för gengasaggregat för bilar och den lär inte återkomma. Det krävs stora och skitiga insatser för att hålla dessa aggregat vid liv. Leveransen av el till Skåne skulle tryggas genom den nergrävda likströmskabel som även passerar Vittsjö! Hur blev det med detta stora och kostsamma projekt? Enligt tillgänglig uppgift har någon försörjning inte skett?

Längre tillbaka i tiden fanns kraftverk som försörjde flera gårdar med elström. I västra delarna av socknen fanns sådana minikraftverk i Boalt och Brunshult. Dessutom fanns vinddrivet kraftverk som försåg Hultatorp skola med ström.

På 1930 talet bars elledningar upp av stolpar av metall

I Brunshult fanns kraftverket några hundra meter från bebyggelsen och långa ledningar drogs. Det berättas att i Anton Svenssons sängkammare fanns en vev med anslutning med vajer till dammluckorna. Från sovplatsen kunde Anton öppna och stänga av strömmen. Enligt uppgift var två gårdar anslutna.

En tid bars ledningen upp av trästolpar men återgång har skett till metall.

I Boalt fanns liknande anläggning med anslutning med vajer. Skrivaren av detta inlägg har följande upplevelse: Vid julkalas hos Johan Lundstedt fanns karbidlampa innan dammluckorna öppnades. Klockan 21.30 stängdes strömmen av då dammluckorna stängdes. Då kom fotogenlamporna och stearinljusen fram!
Det var inte alltid bättre förr!

 

Top