Sockenstämma 1800-talet

VITTSJÖ. Vid sockenstämma i Vittsjö kyrka 1826 föreslog stämman att drängen Per Wollemarsson skulle tilldelas Hög Respektive Patriotiska Sällskapet Höggunstliga utmärkelse för 38 års tjänst hos samme husbonde. Drängen hade varit i tjänst hos åboen Per Bengtsson i Högholma. Sockenstämman beslutade enhälligt att föreslå nämnde dräng till utmärkelsen.

Sockenstämman 1859 hade ett mer delikat ämne. Dit var kallade Johannes Persson och hans hustru Elsa Jönsdotter för elak sammanlevnad. Hustrun anmälde att mannen flera gånger misshandlat henne. Mannen erkände misshandeln som uppstått då hustrun visat honom olydnad. Stämman uppmanade mannen att förhålla sig anständigt och ha medlidande i sitt husliga uppförande. Hustrun var genast med på en förlikning men mannen fann ingen anledning till försoning.
Stämman beslutade att om misshandeln fortsatte skulle detta anmälas till Kronobetjänt för lagenlig behandling.

Sedan protokollet var utskrivit förmådde de båda makarna att räcka varandra handen och lovade varandra kärlek.

År 1851 hade en moder anmält att hennes son som vistades hemma inte ville visa henne tillbörlig lydnad utan var stursk och ohövisk. Kvinnan ville att sockenstämman måtte besluta att sonen skulle flytta från henne. Stämman uppmanade sonen att iakttaga barnslig lydnad. De båda tog varandras händer och sonen lovade att så snart kunde ske bortflytta från hemmet.

 

Top