Det hände i Vittsjö för 100 resp 50 år sen

VITTSJÖ

1922. 
Föreläsningsföreningen hade engagerat Lennart Forsström att berätta om luftballonger och flygmaskiner. Vid årsmöte omvaldes O Kulldorff till ordförande.

Det kostade bort emot 200 kronor att reparera gränsmärket mellan Skåne och Småland. En person erkände skadan.

Gränsmärket som i folkmun kallas ”Tattratavlan”.

Gottfrid Persson annonserade och efterlyste sin cykel av märke Argus med svart ram och röda fälgar.

Arrendeauktion för sju år hölls för ½ mantal Vittsjö 1.

Ensamjungfru kunnig i matlagning erhöll plats hos mindre familj. Villan hade både elektriskt ljus samt vattenledning.

Vittsjö sockens sjukkassa beslutade vid årsmöte att godkänna sjukintyg utfärdat av sjuksköterska Hulda Johansson, Boalt.

I dagligt tal var det syster Hulda.

Uppbörd av kyrkoherdens lön hölls i kommunalrummet där Josef Nilsson i Gundrastorp inkasserade aktuellt belopp.

1972
En flipperspelare hade otur i spelet och irriterade sig på en tio-årig grabb och slet av en tuss hår från grabbens huvud. Händelsen polisanmäldes.

En kvinna anmälde till landshövdingen att kvinnliga trafikpoliser med speciell dräkt borde ersätta manliga poliser.

Erling Thelander omvaldes till ordförande i MHF och Ture Nilsson omvaldes till ordförande i Centeravdelningen.

Kommunalfullmäktige beviljade fritidsnämnden ytterligare 17 000 kronor för anläggande elbelyst motionsslinga.

Företaget Swedo Mekan försattes i konkurs.

G B Nilssons plåtslageri överläts till de tre anställda; Karl Gustav Karlsson, Juhani Nilsson och Nils Olof Nilsson.

En annons förkunnade överlåtelsen.

Dyrbara antikviteter blev lågornas rov vid stor eldsvåda i Holmatorp.

 

Top