Egons memoarer, minnen för 80 år sedan

VITTSJÖ. Egon (mitt i byn) Nilsson fortsätter i denna artikel med minnen ifrån kris- och krigstid. Egon berättar om förlista ubåten Ulven. Först 20 dagar efter larmet om förlisningen upptäcktes ubåten med 33 man i besättningen och det dröjde ytterligare en tid innan Ulven bärgades.

Egon berättar vad som hände för 80 år sedan.

I Egons samling finns även valsedlar från Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, Lindholms frihetsrörelse 1936. På listan fanns även boende i Vittsjö. Hela sortimentet av ransoneringskort från Andra världskriget finns i samlingen, bland annat förmalningskort för 47 kilo spannmål till tobakskort. Där finns restaurangkort samt talong för köp av ett wienerbröd! och speciellt ransoneringskort för lantbrukarnas inköp av hösalt! Trots landsbygden och handel med ”svart” vara annonserade caféerna att de höll stängt varannan söndag på grund av varubrist!

Detta ransoneringskort gällde för 20 gram hårt bröd.

Militärbrev med fältpostmärke ingår i samlingen. Militärbrevet innehöll svarsfrimärke. Dessa brev kunde sändas utan kostnad. Normalt porto denna tid var 15 öre per brev.

Porto för privatbrev var 15 öre.

Brev att sändas med fältnummer.

Det var brist på bensin och däck till fordon och dessutom var det minimal trafik av fordon. Bensinen var ransonerad men vissa nödvändiga transporter kunde få viss tilldelning av denna vara.

Det var inte stora kvantiteter bensin.

Kåsören såg och hörde när en ganska närboende hade monterat timmer utanpå de uppslitna däcken med slät och glansig slitbana. Den som inte fick tilldelning av åtråvärda droppar monterade ett gengasaggregat på fordonet som drevs med gengasved, främst ved av trädslaget bok. Denna ved sågades och höggs i bitar med maximal storlek på 10 x 10 centimeter. Men det skulle vara helt torr ved! Skogsägare blev ålagda att avverka en viss mängd ved i skilda kvantiteter. Huggarlönen var tre kronor/ kbm och en van huggare kunde i bästa fall avverka 4 kbm ved men gällde det gengasved blev det inte så stora kvantiteter.

Ransoneringskort för tobak.

Lastbilar monterade aggregatet på lastflaket medan mindre fordon hade aggregatet på en släpkärra eller monterat på bilens front. Effekten till motorn blev givetvis sämre jämfört med bensin. Effekten uppskattade Egon till 30 % svagare motor och därtill måste motorns förgasare byggas om till gengas i stället för bensin. Egon körde själv lastbil med gengasaggregat. Här och där på landsvägarna fanns bevis att påfyllning av gengasved hade skett. Innan påfyllning av ved skedde måste kondensvatten tappas ut från aggregatet där resultatet blev en pöl svart kondensvatten på vägen.

Denna fotogenlampa var avsedd för bruk utomhus.

Fotogen var ransonerat till men för boende med fotogenlampor. Då tillverkades karbid till speciella lampor. Denna karbid gav ett intensivt sken då lågan bestod till största delen av acetylengas. Intensivt blev det också vid fotografering med magnesiumblixt.

Karbidlampa för cyklister.

FotNot. Upprepning sker av Egons visdomsord: Skriv ner medan du kan och minns! Fråga medan tid är!

I dagens läge finns risk för kommande ransoneringar då Sverige inte är helt självförsörjande. Redan nu år 2022 varslas om ransonering av elektrisk ström? Trots detta blir det fler eldrivna fordon. Spara medan du kan och ta vara på det du kan. Naturen bjuder på en hel del!

 

Top