Årsmöte i Smyrnaförsamlingen


Årsmötet valde Christer Ruderstam till föreståndare med Claes Ruderstam som vice föreståndare.
I styrelsen ingår Britt-Marie Troedsson, som omvaldes till ordförande med Claes Ruderstam som vice,
Monica Reinhart, Gunborg Ivarsson, Juhani Nilsson och Mikael Nilsson. Till styrelseersättare valdes
Thorsten Arcini och Christina Malmberg.
Under det gångna året har församlingen hållit gudstjänster och bönesamlingar, söndagscaféer och
kurser samt bedrivit ett givande ekumeniskt samarbete med gemensam bön varje månad och
mötesserier, där Göran Skytte varit en av talarna. Även i år kommer en gemensam tältmötesserie att
anordnas i vecka 20.

Top