FINSTÄMT VISPROGRAM AVSLUTADE FARSTORPS VÄGKYRKA.

Bygdespelarna från Vittsjö med Boel Bengtsson och döttrarna Malin och Marie samt Arne Lindberg och Gunnar Olofson medverkade på tisdagen med ett uppskattat program. Vittsjömedverkan den andra vägkyrkoveckan var det också på måndagen, då Sam Larsson sjöng till Mats Lunnergårds pianoackompanjemang.

Övriga som glatt de närvarande under avslutningsveckan är Ingvar Andrén och Birgit Berg, Osby, och Joakim Nilsson, Vinslöv.

-    Totalt har vägkyrkan under det nära två veckor långa programmet besökts av 632 personer, berättar en nöjd Elsie Engkvist i vägkyrkokommittén. Det ger ett genomsnitt på drygt 57 besökare på de elva musikandakter som anordnats.

I kollekter har 11 429 kronor influtit. Det är medel som skall bidra till att finansiera framtagandet av en replik av en gammal trämadonna, som funnits i Farstorps kyrka under medeltiden. Om det går som kyrkorådet tänkt, skall hon åter vara på plats i kyrkan om en dryg månad.

 

Top