ALLSÅNG PÅ SJÖSTUGANS BRYGGA

Vittsjö. Allsången vid Sjöstugan i Vittsjö samlade traditionsenligt en stor skara lyssnare. Under många år har det varit den populäre Dan-Inge Olsson från Sösdala som varit solist och allsångsledare. Kristna Samrådsgruppen med deltagande religiösa samfund har alla åren varit arrangör.
Dan-Inge Olsson inledde med O store Gud och i en paus berättade han att från barndomen var han en bondson som numera är pastor i Sösdala och då passade det bra ett han sjöng visan om En fattig bondson. Han läste humoristiska berättelser och i det sammanhanget berättade han vitsen att prästen hade sovdag på måndagen medan drängen hade sin sovdag då prästen predikade! Beträffande präster kom nästa vits att prästen var osynlig sex dagar i veckan och den sjunde dagen var han obegriplig!
Pastorn och solisten sjöng flera sånger, varvat med allsång från det utdelade sånghäftet. I halvtid höll Carl-Olof Danielsson en andakt från Sjöstugans brygga där även Dan- Inge Olsson hade sitt utspel. Sammankomsten avslutades med en känd psalm.

Top