DEN 96 AUKTIONEN I HULTATORP GAV 16 875 KRONOR

VITTSJÖ. Gör det lilla du kan. Denna psalm inledde den 96 syföreningsauktionen i Hultatorp med ortens syförening som arrangör. Syföreningen som bildades 1915 och samma år hölls den allra första försäljningen då främst, och kanske uteslutande handarbeten som kvinnorna tillverkat. Då fanns det många medlemmar i syföreningen men på grund av avfolkningen från landsbygden har medlemsantalet minskat drastiskt.

 

Trots detta hålls syföreningen vid verksamhet och den drivande kraften är Erna Olsson som tillsammans med maken Kjell är bosatta i den gamla Hultatorps skola där första auktionen hölls 1915.

Samlingen inleddes med andakt av auktionsroparen Lennart Arvidsson som i den inledande psalmen manade till offervillighet där de små bidragen kan bli en stor summa. Den summa som inkom under kvällen blev 16 785 kronor och inkomna medel fördelas mellan söndagsskolan i Hultatorp, ett Soldathem och EFS.

Bland de 110 utropen blev högsta bud på en duk som kostade 1 500 kronor medan en mindre duk kostade 350 kronor. Stenugnsbakat bröd kostade drygt 200 kronor stycket och en hantverksmässig tillverkad slips av trä såldes för 550 kronor. Efter klubbslaget bytte slipsen hals och nacke!


 

Top