MISSIONSHUSET BYGGDES 1891


Uppförandet av missionshuset kostade 3 305 kronor inklusive tomten för 520 konor. Evangeliska Fosterlands Stiftelsen (EFS) bildades 1846 och det var sannolikt denna organisation som uppförde byggnaden. En EFS-förening fanns troligen redan 1860 och hade då haft sin mötesplats som redogjorts för i tidigare artikel. Föreningen kallades då Hässleholms missionsförsamling och kanske var då föreningen i Vittsjö en filial till Hässleholm?
Efter en schism inom EFS bildades Bibeltrogna Vänner på riksplanet 1911. På lokalplanet bildades en grupp i Vittsjö och en grupp i Snärshult. BV i Vittsjö hade troligen sitt bildande redan omkring 1911 då riksorganisationen bildades. BV i Snärshult har troligen sitt ursprung från Lönsholma ungdomsförening som bildades 1898. Föreningen flyttades till Snärshult då skolan kom dit 1910 och kallades då en kort tid för Lönsholma ungdomsförening i Snärshult! Föreningen fick sitt uppsving då Snärshult missionshus uppfördes 1923. Vid en fest 1920 upptogs kollekt på 200 kronor för missionshusets förskönande!
Samarbetet i missionshuset mellan BV och EFS fortsatte under många år och vållade inga problem. EFS drogs dock mer och mer till Missionshemmet och 1994 blev BV ensam ägare till missionshuset vid Kyrkovägen.
Under årens lopp har det bland annat varit skolundervisning i missionshusets lilla sal. Där har under många år varit söndagsskola och flera ungdomsverksamheter har funnits.

 

Top