500 ÅRIG LJUSKRONA I KYRKAN

VITTSJÖ. Den med silkespapper dekorerade ljuskronan från 1500-talet tändes åter vid årets Julbön i kyrkan. Sedan 1987 har den varje julhelg, med ett undantag funnits under triumfbågen i kyrkan med sina 16 ganska oregelbundna placerade levande ljus.

 

Ljuskronan återfanns vid en tämligen hastigt påkommen inventering på kyrkans allra översta plan, ovanför koret 1987. Bland munk/nunnetegel och en mullspade från 1700-talet hittades också den aktuella ljuskronan, tämligen illa medfaren. Ljuskronan togs hand av hembygdsföreningen som renoverade kronan samt dekorerade den som sig bör med rött och vitt silkespapper. Det var ett tämligen drygt arbete för flinka kvinnofingrar att med tusentals små klipp förädla silkespappret till prydnaden.


Ingen vet med säkerhet hur gammal ljuskronan är men sannolikt är den från 1500-talet. Denna ljuskrona hade troligen vaxljus som belysning och kanske hade den sin fösta placering under triumfbågen, liksom under julhelgen i år. Då kyrkan tillbyggdes med torn 1828 är det tänkbart att den gamla ljuskronan fick sin placering där nuvarande stora ljuskrona hänger.

År 1862 skänktes den stora ljuskronan till kyrkan vid 250 års minne efter den dramatiska räddningen vid Skansen då Svenske kungen höll på att falla i dansk fångenskap. Då flyttades den gamla ljuskronan av ståltråd upp på kyrkans övre plan. Där låg den då i 125 år innan den togs ner, renoverades och förbättrades inför julhelgen 1987.

 

Top