SMYRNAKYRKAN INVIGDES 1959

VITTSJÖ. Smyrnaförsamlingen har en egen fastighet vid Strandgatan, Smyrnakyrkan eller som det kallades från början Smyrnakapellet. Smyrnaförsamlingen grundades 1933 och gruppen som samlades kallades Böneringen och blev så småningom Smyrnaförsamlingen. Då fanns ingen egen lokal utan de första samlingarna hölls hos Holmgrens pampiga villa (numera bibliotek Hemgården).

BILDEN: Smyrnakyrkan i vinterskrud 2010.

 

 

 

 

 

Verksamheten växte och var tämligen omfattande 1906 med regelbundna möten samt söndagsskola. Särskilt omtalade blev söndagskolans julfester med en julgran som var två våningar hög och försedd med julklappar till alla eleverna. Holmgren kom på obestånd och verksamheten flyttade till villa Skogsbo vid Röebjersstigen slut.

Verksamheten utvidgades och 1934 ordnades det första tältmötet i Vittsjö med Helgelseförbundet som huvudarrangör. Smyrnaförsamlingen bildades 1953. Vid bildandet utsågs också en församlingsföreståndare samt lärare för söndagsskolan.

Efter hand började planeringen 1953 att få en egen möteslokal men slutliga avgörande kom 1957 då en tomt intill Marknadsplatsen ansågs lämplig. År 1958 blev tillståndet klart att påbörja byggandet av församlingskyrkan. En stor skara av frivilliga arbetare tog sig an uppförandet av kyrkan, däribland nio pastorer från södra Sverige. Invigningen av Smyrnakyrkan skedde den 18 januari 1959 då kyrkan var fylld till sista ståplats,

Under de gångna årens verksamhet har församlingen haft flera föreståndare och ordföranden. En omfattande renovering utfördes 1979 då det tillkom en evangelistbostad i kyrkan. Samarbetet med andra religiösa föreningar utvidgades 1978 då Kristna Samrådsgruppen bildades med Kristna Bokens dag som ett samarrangemang. Dessa samarrangemang har sedan fortsatt och utvecklats med mötesserier och tältmöten.

Vid flera tillfällen har Smyrnakyrkan drabbats av översvämningar med stora skador som följd. En tillbyggnad började diskuteras och invigningen av denna kunde ske1987 med kök, toalett samt ungdomsrum.

Nuvarande ordförande i Smyrnaförsamlingen är BrittMarie Troedsson från 1997 då hon efterträdde Claes Ruderstam som haft uppdraget i 25 är.

 

Top