BANKHUS BLEV FÖRSAMLINGSHEM

 

VITTSJÖ. Församlingshemmet intill kyrkan i Vittsjö har inte alltid varit ett församlingshem. Den 15 april 1957 skrevs köpebrevet och Vittsjö församling fick ett fint och ändamålsenligt församlingshem för 40 000 kronor. Sedan dess har förändringar och tillbyggnad skett men församlingshemmet har fortfarande och kommer att ha en stor uppgift att fylla.

Församlingshemmet vid Kyrkovägen nyttjas flitigt.

 

 

 

 

 

Från början var det Vittsjö Sparbank som köpte tomten av ”Bagaremoran” för 500 kronor och som byggmästare anlitades byggmästare Petter Stensson som den tidens byggmästare i Vittsjö. Här skulle Vittsjö sparbank, bildad 1867, uppföra sitt första egna sparbankshus och 1892 kunde sparbanken flytta in. Huset uppfördes som en byrestuga. I fastigheten inrättades även en vaktmästarbostad för de första vaktmästarna Emma och Johan Albert Karlsson som även hade hand om städningen. Efter en tid fick vaktmästarparet uppdrag att varje bankdag ha ansvaret för mathållningen åt bankens personal. Därefter kom makarna Karlsson in som vaktmästarpar.

Makarna Karlssons son Arvid och hans hustru Hedvig blev vaktmästarpar 1936 och hade denna uppgift till 1958 och även då ingick uppdraget att sköta mathållningen åt bankens personal vid öppettider.

Vittsjö sparbank hade sin verksamhet där fram till 1957 då banken flyttade till andra lokaler närmare centrum. Det var inte enbart banklokal i fastigheten utan där hölls även kommunala stämmor. Föreläsningsföreningen hade sina sammankomster där liksom kristidens expedition. Där residerade bland annat Sjunne Svensson med sin oftast slocknade cigarr i munnen. I huset var det också uppbörd av olika skatter. I salen var det även undervisning av konfirmander under flera år. Flera andra samlingar hölls i den anrika banklokalen.

Sparbanken började inse att lokalerna var för små och föga tidsenliga varför verksamheten flyttade till nybyggda lokaler och därmed blev det gamla bankhuset tomt vid Kyrkovägen. Omedelbart skrevs då kontrakt 1957 mellan sparbanken och Vittsjö församling att förvärva den gamla banklokalen till församlingshem för 40 000 kronor. Banklokalen behövde renoveras för att fylla sin kommande uppgift och omkring 1960 gjordes en tillbyggnad med toaletter och musikrum i källarvåningen. Utöver samlingssalen i markplan finns utrymme för barnverksamhet och det gamla syföreningsrummet har blivit personalutrymme. Församlingshemmet används vid olika högtider som födelsedagar och begravningar.

År 1970 utförde konstnären David Ralson den fina fondmålningen ”Livets Träd” där både bibliska och lokala motiv är avbildade.

David Ralsons fina fondmålning i församlingshemmet.

Top