HELA KYRKAN SJÖNG I EMMALJUNGA

EMMALJUNGA.  Hela kyrkan sjunger i Emmaljunga församlingshem samlade hela kyrksalen fullsatt av besökare som lyssnade till 45 sångare från två körer. Denna programpunkt har pågått sedan minst från 1990 och kvällens program var inbjudande med sången: Räck mig din hand…BILD: Kyrkokören sjöng ljudligt vid programmet i Emmaljunga församlingshem.

Flera sånger sjöngs av kyrkokören under ledning av Mats Lunnergård och dessutom sjöng PRO-kören under ledning av Ulla Aronsson. Vid ett par tillfällen var det möjligt att framföra sin åsikt om önskepsalm och dessa önskningar uppfylldes. Från det speciella sångbladet sjöngs flera unisona psalmer för att Hela kyrkan sjunger, skulle uppfyllas. Vidare förekom duett- och solosång.

Efter fikapaus tog Calle Präst hand om klubban och höll försäljning på olika matbröd där även Skånsk spettkaka ingick i sortimentet. Summan av försäljningen uppgick till 2 120 kronor vilken summa tillfaller Hela Världen, tidigare namn var Lutherhjälpen. De kaffepengar som frivilligt inkom tillfaller Emaljunga Kyrkliga förening som har ansvaret för verksamheten i församlingshemmet som uppfördes 1935.


Top