TORNMUSIK FRÅN KYRKAN

VITTSJÖ. För 16 året ljöd påskpsalmer från kyrktornet i Vittsjö på påskdagens förmiddag. Det var hembygdsföreningen som åter var ansvarig för detta arrangemang som en påskhälsning till kyrkbesökarna. Församlingens kantor Mats Lunnergård spelade psalmerna på trumpet medan besökarna strömmade till kyrkan.

Den stora kören med över 60 deltagare som sjöng på Påskdagen.

 

 

 

 

 

 

Gudstjänsten inleddes men procession av unga körmedlemmar som med påsklilja i handen sjöng påskpsalmer på väg mot koret. Gudstjänsten var ordnad som kantat med myckenhet av sång och textläsning om påskens händelse. Den stora kören sjöng flera gånger under gudstjänsten. För musiken svarade även två blåsare på tvärflöjt. Några körmedlemmar i den yngre gruppen fick uppmuntransmärke som fem och tio års medverkan i kören.

Vid utgången ur helgedomen delades en påsklilja ut till vare besökare i gudstjänsten.

Mats Lunnergård spelade påskpsalmer från kyrktornet.

 

Top