EMMALJUNGA FÖRSAMLINGSHEM RÄDDAS?

 

EMMALJUNGA. Rör inte vårt församlingshem i Emmaljunga! Detta var allmänna beskedet vid rundabordssamling i just församlingshemmet då Vittsjö församling inbjöd för att diskutera det ekonomiska läget. Kommande budget för pastoratet ligger på minus cirka 300 000 kronor. Men församlingshemmet är i farozonen för de 291 församlingsborna i Emmaljunga by.

 

 

 

 

 

 

 

Emmaljunga församlingshem som är i hetluften!

Efter inledning av Calle Adolfson vilken också fungerade som ordförande, följde en redogörelse av Ingvar Larsson över det pikakta ekonomiska läget inför uppgörande av nästa års budget. Några personer lämnar årligen Svenska kyrkan och detta ger minskade skattekronor. Dessutom har dödsfallen ökat vilket också ger minskade inkomster skattevägen.

Avyttring av församlingshemmet var dock ganska avlägset men att hålla församlingshemmet stängt och hyra in sig i andra lediga lokaler var en synpunkt som lämnades av de styrande. Detta förslag förkastades av de 20 närvarande församlingsmedlemmarna. Den största utgiftsposten för pastoratet gäller löner till de anställda. I detta sammanhang måste påpekas att alla förtroendevalda inte erhåller något arvode vid sammanträden.

En annan synpunkt var att upplösa Emmaljunga kyrkliga förening vars medlemsantal är tämligen lågt men där medlemmarna arbetar helt ideellt. Församlingshemmet skulle då helt övergå i Vittsjö församlingens skötsel. Alla var helt eniga att församlingens styresmän måste finna någon lösning och att verksamheten i församlingshemmet skulle fortsätta som tidigare. Där det även finns möjligheter att utöka verksamheten med fler och mer publikdragande verksamheter.

Efter fikapaus med Karin Blank som värdinna fortsatte diskussionerna om Emmaljunga församlingshems framtid. Deltagarna var helt eniga att någon bättre lösning borde framkomma i stället för att äventyra församlingshemmet och den där förekommande verksamheten. Sista ordet i detta ärende lär inte vara sagt! Boende i Emmaljunga kan visa taggarna utåt om det behövs!

Emmaljunga församlingshem uppfördes 1935 men redan 1927 bildades Emmaljunga kyrkliga arbetsförening med enda syfte att samla in pengar för uppförande av ett församlingshem. Kyrkbyggnaden var helt utan skulder vid invigningen. Sedan dess har många veckors arbete årligen nerlagts av medlemmarna. Emmaljunga församlingshem har i stort sett varit ekonomiskt självbärande men visst avslag har de senaste åren kommit från församlingen. Klockstapel med kyrkklocka invigdes 1965 med ekonomiskt bidrag från donationer och gåvor.

Top