SOMMARKVÄLL I GUNDRASTORP

VITTSJÖ. MHF-lokalen i Gundrastorp var full av förväntansfulla besökare då församlingen inbjöd till ”Musik i sommarkväll” med Bjärnum Manskör med Curt Nilsson som dirigent samt solisterna Anna & Elle.

Manskören under sitt uppskattade framträdande i Gundrastorp.

 

 

 

 

 

 

Det var många kända sånger som Manskören framförde och de inledde med "Sjung och var glad" samt ”Att det är härligt att leva”. Vid flera tillfällen blev det tillfälle för allsång från de utdelade textbladen. Vid ett par tillfälle framträdde duettsolisterna Anna & Elle innan Calle Präst Adolfson höll andakt med utgång från de stora festligheterna i Hässleholm, kontra lövhyddohögtiden i bibeln.

Efter kyrkkaffe i den gamla skolan var det dragning på lotteri med otroligt många vinster varefter kören och flickorna fortsatte med ytterligare sånger. Värdinnor för kvällen var Gundrastorp kyrkliga syförening.  Nettot från kvällen tillfaller föreningen som också delade ut rosor till medverkande. Efter kvällsandakt blev det sången "Glöm inte bort dina vänner".

Anna & Elle var solister vid sommarkvällen i Gundrastorp.

Top