SYSKON HÖLL SÖNDAGSSKOLA I 50 ÅR

 

MÖRKHULT/HULTATORP. De tre syskonen Karin, Einar och Mimmi Nilsson var födda i Mörkhult, Vittsjö. Einar var född 1902 och avled 1963. Mimmi var född 1903 och avled 1978 och Karin var född 1905 och avled 1984. Syskonen övertog gemensamt hemmanet och skötte detta tillsammans med modern Botilda (1862- 1947). Syskonens fader Nils Jönsson (1862- 1910) avled redan 1910.

Bilden från Hultatorp söndagsskola vid träff i Lönsholma 1947. Einar Nilsson intill granen i bakgrunden. Övriga lärare vid denna samling var Ernst Bengtsson, Georg Mårtensson och Hanna Olsson.

Det fanns flera lärare i Hultatorp söndagsskola förutom de på bilden: Mimmi Nilsson. Karin Nilsson, Enok Nilsson, Elise Svensson med flera. I äldre tider fanns de flera lärare. Då Hästhult missionshus byggdes i mitten av 1940-talet skedde den förändringen att söndagsskolan var förlagd till Hästhult var annan söndag och till Hultatorp var annan söndag. Med tiden blev det återgång till de gamla rutinerna då söndagsskolan hölls i Hultatorp varje söndag.

Syskonen Nilsson övertog hemmanet i Mörkhult 1948 och skötte det till 1961. Alla tre syskonen hade stark religiös läggning liksom deras moder som var aktiv i Hultatorp syförening och hon deltog även i de stugmöten som hölls i hemmet fram på ålderns höst.

Lantbruket och djurhållningen sköttes gemensam där Karin var den som fick utföra de tyngsta sysslorna då hon hade krafter som en karl! Alla tre var aktiva i juniorföreningen samt i söndagsskolan i Hultatorp där syskonen var lärare i 50 år jämte fem andra lärare. I juniorföreningen var det främst Einar som hade en ledande roll. De tre syskonen sjöng ofta vid religiösa möten och dessutom bildades senare en sångkör på omkring tio sångare som sjöng på flera platser i området under namnet Hultatorp sångkör med Einar Nilsson som ledare.

Sedan hemmanet i Mörkhult hade försålts flyttade syskonen Nilsson till Hultatorp nerlagda skola som de förvärvade 1959. Då Karin avled 1984 förkunnade testamentet att all deras gemensamma förmögenhet skulle tillfalla EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen). En del av lösöret försåldes på offentlig auktion och många av spekulanterna var före detta elever i söndagsskolan som ville ha något minne från sina lärare.

Efter omfattande förhandlingar fick slutligen Erna och Kjell Olsson köpa den gamla skolan 1985 som bostad sedan de flyttat från Mörkhult. Den gamla skolsalen upplåts fortfarande till olika religiösa och seriösa samlingar enligt gåvobrev 1908. Dessutom sker andra lokala samlingar i salen där Hultatorp syförening håller sin 97 syföreningsauktion den 28 oktober i år.

Kuriosa är att på Juldagen i år kommer den 124 julfesten för söndagsskolan att hållas i Hultatorp skola.

Syskonen levde anspråkslöst och i sin övertygelse. Det tog lång tid innan de köpte en radio och ännu längre tid innan de inhandlade teve. De utförde sin gärning i tysthet och tillbakadragenhet. De har blivit ihågkomna för sin gärning men själva ville de inte ens ha en gravsten över deras sista vilorum.

Einar Nilsson, Karin Nilsson och Mimmi Nilsson som var lärare i Hultatorp söndagsskola i mer än 50 är.

Top