KYRKRESA MED MINNESSTUND

 

VITTSJÖ. Årets andra kyrkresa till någon landsortskyrka var förlagt till Österlen. Första anhalten skedde vid Vitaby kyrka där guiden informerade klart och tydligt om 1100-tals kyrkan som en gång varit en försvarsanläggning. I denna kyrka var det traktens fiskare som byggde en egen läktare då de inte var så välsedda av högre ståndspersoner och bereddes ingen plats i kyrkan. Avslutningen skedde vid Knäbäckskapellet.

Några deltagare vid kyrkutfärden samlade vid Knäbäckskapellet.

 

 

 

 

Denna kyrka i Vitaby är en synnerligen attraktiv bröllopskyrka då det nästan utan undantag förekommer tre vigslar varje lördag under nästan hela året.

Färden med de nära 20 deltagarna fortsatte till S:t Olofs kyrka som varit en pilgrimskyrka och fortfarande är det många besökare som kommer till denna gamla kyrka som en gång i tiden helgades år S:t Olof som en tid var kung i Norge. Även här var det en förträfflig ledsagare i kyrkan som berättade bland annat om det altare som fanns i helgedomen. Vid dagens besök var det färdledaren Ingegerd Nilsson som tände tre ljus till minne av de tre personer som varit flitiga deltagare i tidigare utfärden: Ulla Lunnergård, Egon Nilsson och Lennart Hermansson. Dessutom sjöngs psalmen Härlig är jorden!

Den lekamliga utspisningen skede vid Kiviks musteri och hemfärden företogs via Knäbäckskapellet intill Östersjöns vågor som rullade mot stranden. Nästa kyrkresa bli den 29 september.

Top