VITTSJÖFÖDD BISKOP ÅTERVÄNDE OCH KÄKADE ”ÄGGAKAGA”

 

VITTSJÖ. Röda rosor i bänkraderna välkomnade extra till kyrkan i Vittsjö vid den traditionella hembygdsgudstjänsten. Gästtalare och föreläsare var Vittsjöpågen, biskop emeritus Karl Johan Tyrberg. Det stora är inte att ha en biskop emeritus som gäst utan att det är en Vittsjöbo i förskingringen, välkomnade Carl-Olof Danielsson med.

Hembygdsföreningens sångare och musiker medverkade vid hembygdsgudstjänsten i kyrkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens kantor Curt Nilsson passade på att låta församlingen öva på en kommande psalm som inte var så flitigt använd under gudstjänsterna. Det var för övrigt första gången den populäre kantorn tjänstgjorde under en gudstjänst i Vittsjö kyrka sedan han pensionerades för drygt tre år sedan. Hembygdsföreningens sång- och musikgrupp inledde med tre sånger till gitarr, dragspel, fiol och saxofon

Dagens predikan hölls av Karl-Johan Tyrberg som bland annat anknöt till sin konfirmationstid i Vittsjö.  Hembygdsföreningens grupp fortsatte sitt framträdande med ytterligare tre sånger. Som postludium spelade Curt Nilsson, Malin & Marie Bengtsson. Musikstycket handlade om sanden som skulle bli till guld!

I församlingshemmet var det uppdukat till festmåltid med ”äggakaga” samt ”krösnasylt” samt med tilltugg av hårt bröd.  Som dessert serverades kaffe med kaka. Här berättade Karl-Johan Tyrberg om sin barn- och ungdom i omedelbar närhet till kyrkan. Även om tiden förändras finns kyrkan kvar i sitt ursprungliga skick där klockornas klang ljuder över nejden. Kyrkan var i centrum under Karl-Johans uppväxt och det var nästan lika nära till missionshuset som till kyrkan. Båda platserna besöktes ofta av familjen Tyrberg. I hans barndomshem var det ingen lyx men det fanns ”rickepump” i köket samt toalett ute på gården. Han berättade hur det var att i hans ungdom få tjänsten som vaktmästare på ett pensionat där skärmmössan var flera nummer för stor. Det åtgick flera tidningssidor för att fylla utrymmet mellan huvudet och skärmmössan.

Han fortsatte med sin prästgärning som började i Hässleholm och fortsatte på olika platser innan han hamnade som domprost i Härnösand och senare som biskop i Härnösand stift. På denna plats stannade Karl-Johan i tolv år innan han återvände till sin hembygds landskap. Han berättade att många av ”hans” kyrkor hade samröre med hans barndoms kyrka men att han alltid kände sig hemma till vilken kyrka han kom. Det var dock något särskilt med hans hembygds kyrka där många minnen var förknippade med orten och släkten.

Ingegerd Nilsson tackade för den levnadsbeskrivning som Karl-Johan lämnade samt överräckte blomster. Nettot från festmåltiden liksom från ett försålt lotteri kommer de lidande i Somalia till godo.

Karl Johan Tyrberg predikade i sin hembygds kyrka i Vittsjö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malin och Marie Bengtsson framförde tillsamman med Curt Nilsson dagens postludium.

Top