MODERNT HUSFÖRHÖR I EMMALJUNGA

EMMALJUNGA. Husförhör i modern tid startade åter upp 1989 med Wittsjö hembygdsförening som arrangör. År 1686 lagstadgades det om husförhör och detta gissel för många pågick till slutet av 1800-talet. I Hinneryd församling pågår ännu denna gamla tradition.

Calle Präst verksam som husförhörsledare i hembygdsstugan.

Dagens husförhör är av betydligt mildare format. Ingen kommer i skamvrån och ingen betygsättning sker i någon liggare. Däremot förekom det på de allvarligare husförhörens tid en betygsättning i de gamla husförhörslängderna. Där kan släktforskare finna sina förfäders status åt det ena eller det andra hållet

Kvällens husförhör i hembygdsstugan inleddes med att föreningens sånggrupp sjöng ”Slumrande toner” medan skymningen gjorde sitt intåg utanför de små glasade fönstren i stugan. Calle ”Präst” Adolfson var ledare för det milda husförhöret och började med en kort genomgång ur Luthers katekes. Några av Calle Präst tidigare konfirmander förde en undanskymd tillvaro, tittande ner mot golvet när en fråga ställdes. Ingen blev dock utpekad som svarande utan den som trodde sig veta svaret fick göra sin röst hörd. Husförhörsprästen levde upp till sin status och skulle nog med lite ytterligare träning kunna delta i ”Gäster med gester”!
I programmet ingick även psalmsång och vid något tillfäller återvände Calle Präst till teve- programmet och utnyttjade en ”livlina”. Organist var Kerstin Sturesson som även spelade en psalm med Calle Präst som notställ!
Efter ytterligare sång framträdande bjöds alla deltagarna på husförhörsfika. Nästa husförhör blir hos Ingegerd & Roland Blomqvist i Snärshult den 10 oktober.
Bilden: Hembygdsföreningens sånggrupp som medverkade vid husförhöret.

 

Top