HUSFÖRHÖR I SNÄRSHULT

SNÄRSHULT. Efter mer än 100 års vila återupptogs husförhöret åter, denna gång i Snärshult hos familjen Blomqvists. I fastigheten från 1600-talethar det säkerligen förekommit husförhör på den tiden det var belagt med bötesstraff för uteblivning av förhöret där också rotens läskunnighet provades.


Funderingar kring de uppgifter Calle Präst delade ut efter förhöret.

 

 

 

 

 

Wittsjö hembygdsförening var åter arrangör för denna samling, den andra och sista för året. Husförhörspräst var Calle Präst och det lindriga förhöret höll sig mestadels till psalmer med anknytning till bibelord. Föreningens sånggrupp inledde med Skogsblomman och Den röda stugan och efter förhöret sjöng gruppen ytterligare visor och sånger.

Deltagarna i husförhöret blev också informerade att en psalm i psalmboken sjöngs endast vid ett tillfälle under hela kyrkoåret, Mitt i en värld! Efter genomförandet av förhöret och sånggruppens framträdande bjöd familjen Blomqvist på kvällsfika, således husförhörskaffe, allt enligt gammal sed och tradition.

I gudstjänster sker även pålysning av kommande samlingar, denna gång med kyrkans och hembygdsföreningens kommande samlingar.

Top