KYRKOAVGIFTEN HÖJS MED 10 ÖRE

VITTSJÖ. Kyrkofullmäktige i Vittsjö beslutade att till nästa år höja kyrkoavgiften med 10 öre till 1,12 kronor medan begravningsavgiften blev oförändrad med 35 öre.

Enligt preliminära beräkningar kommer inkomsten av skattemedel att minska med cirka 400 000 kronor. Trots besparingar i budgeten ansågs det nödvändigt att höja kyrkoavgiften för att få balans i budgeten. Budgeten balanserar på 4,2 miljoner kronor för Vittsjö och Verum församlingar.

Top