OLOF LUNNERGÅRD KYRKVAKTMÄSTARE I VERUM

VERUM. Olof Lunnergård tillträdde tjänsten som kyrkvaktmästare i Verum den 1 mars men behövde ingen direkt introduktion då han deltagit i arbetet vid flera tidigare tillfällen. Olof Lunnergård har en gedigen bakgrund i arbetet som kyrkvaktmästare. Han har varit kyrkvaktmästare som fast anställd och som vikarie i flera omgångar i Vittsjö och Verum.

Olof Lunnergård med Verum kyrka i bakgrunden.

Arbetet som kyrkvaktmästare innebär många uppgifter. Vid dödsfall kommer han i kontakt med sörjande och då kan han ha stor nytta med sin utbildning som socionom. Det blir möte med människor i olika situationer där bakgrunden som socionom kommer till stor hjälp och där har Olof stor nytta med sina tidigare studier och erfarenhet.

Han har också vistats och studerat i Credoakademin under ett år för att friska upp tidigare kunskaper inom den kristna tron. Det engelska språket fick han rejält inpräntat under sin vistelse i Australien i ett år där han dagligen var nödsakad att hålla sig till det utländska språket.  Olof har även erfarenhet från skogsbruket och detta kommer till användning då det finns flera träd och buskar på kyrkogården som skall ansas och skötas.

När tjänsten som kyrkvaktmästare i Verum blev ledigförklarad sökte han tjänsten och erhöll den då de många meriterna från tidigare var ett plus. Tjänsten innebär en del förändringar på grund av kyrkans ekonomiska problem. Tjänsten i Verum församling är nu 60 % (40% på vintern och 80 % på sommaren). Därtill kommer att den kyrkvaktmästare som tjänstgör i gudstjänst i Verum skall samma dag även tjänstgöra i Vittsjö och v v. Detta innebär att kyrkvaktmästarna i Verum och Vittsjö har tjänstgöring var tredje söndag. För att klara av detta kommer kyrkvärdarna att öppna kyrkan och ha ansvaret tills kyrkvaktmästaren kommer på plats efter gudstjänsten i första kyrkan. Dessutom kommer kyrkvärdarna i den andra kyrkan att ha ansvaret för iordningställande av kyrkan samt stängning av portarna.

På söndag den 10:e kommer Ebbe Persson, f d kyrkvaktmästare att avtackas i Verum kyrka klockan 14. Samtidigt kommer nya kyrkvaktmästaren Olof Lunnergård att välkomnas till sitt uppdrag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lunnergård som välkomnas till sitt uppdrag i Verum kyrka.
Top