EBBE I VERUM HYLLAD EFTER 17,5 ÅR

VERUM. 17,5 år blev tjänstgöringstiden för kyrkvaktmästare Ebbe Persson i Verum innan han avgick som pensionär. I söndags eftermiddag blev han och hustrun Gunnel välförtjänt avtackade i både kyrka och församlingshem. Ärliga lovorden till det idealiska vaktmästarparet fick bifall vid flera tillfällen.

Ebbe och Gunnel Persson vid koret där de just mottagit blommor.

Högtiderna började med gudstjänst i kyrkan där Ebbe Persson, Hörlinge för ovanligheterna satt på åhörarplats tillsammans med sin Gunnel. Gudstjänsten var utformad som Passionsgudstjänst med Ann- Marie Ström samt Marie- Anne och Per Radby som gästmedverkande. Från hemmaplan medverkade Calle Präst och Mats Lunnergård. Samtidigt välkomnades den nytillträdde kyrkvaktmästaren Olof Lunnergård.

Från Verum församling framhöll Ingvar Larsson kyrkvaktmästare Ebbe Perssons insatser tillsammans med sin hustru Gunnel i kallet att vårda de uppgifter som ingår i ansvaret för kyrkan och övrig verksamhet. ”Verka utan att synas” ansåg Ingvar Larsson var ett motto för Ebbe Persson som har visat en kärlek till bygden. Han överlämnade även en gåva.

Anders Paulsson fortsatte med hyllningarna där Ebbe och Gunnel Persson fanns på plats vid koret. ”Vi anställde en person men två har arbetat med en lön”, sa Anders Paulsson.  Han framförde sitt och församlingens tack och hyllade paret. Han tyckte det var svårt att tacka med rättvisa då paret har visat stort ansvar för sitt arbete. Han överlämnade blomster till paret.

I församlingshemmet fortsatte festligheterna där LRF bjöd på fika med tårta bakad av Gunnel Persson. Enbart manliga servitörer bjöd omkring under samkvämet. Detta som en rutin då LRF bjuder på kyrkfika. Här var det arbetskamraterna som i en hyllningsvisa frambar sitt tack för gemenskapen med avgående kyrkvaktmästaren. Calle Präst framhöll Ebbe Perssons insatser att hjälpa till med det som även var utanför uppdraget som kyrkvaktmästare. Verumskören fortsatte med hyllningarna till kyrkvaktmästaren som varit kören behjälplig på många sätt med ”Ebbe i vårt hjärta”. Arne Gunnarsson överlämnade blomma. Tack lämnades även från CK som tagit Ebbe Perssons tjänster i anspråk.

Kantor emeritus Curt Nilsson tackade för ”alla trevliga psalmer” som kommit upp på psalmtavlan. Han poängterade också i sitt humoristiska tal Ebbe Perssons egenskaper som djurvän! Samkvämet avslutades med att Gert Svensson visade ett antal fina naturmotiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebbe och Gunnel Persson vid hyllningarna i församlingshemmet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verumskören framförde sångliga hyllningar till avhållne kyrkvaktmästare och hans hustru.
Top