GUDSTJÄNST I ”KATEDRAL” I EKHOLMEN

 

VERUM. Altarstensmässan vid Altarstenen vid ”treförsamlingsröset” blev flyttad till bröderna Iwarssons ”katedral” där regndropparna smattrade i otakt med första psalmen: Likt vårdagssol! Första friluftsmässan i moderna tid hölls 2009, första mässan på 330 år.

Besökarnas antal vid den nederbördsrika gudstjänsten uppgick till drygt dussinet.

Altarstenen har fått sitt namn efter det att kyrkoherde Feuk blev tvingad av Snapphanarna att dela ut nattvarden just vid denna sten inom Snapphanarnas revir i de stora och mörka skogarna. Då färdades kyrkoherden från Bjärnum med förbundna ögon till platsen och uträttade sitt påtvingade uppdrag. Sen återbördades prästen oskadd till sin bostad.

I maskinhallen ”katedralen” var det Calle Präst som höll gudstjänst och organist på trumpet var Mats Lunnergård. I gudstjänsten ingick även nattvardsgång.

På grund av den något disiga väderleken med ständigt fallande regndroppar föredrog besökarna att njuta av sin förpackade fika inom hemmets lugna och mer uppvärmda tillvaro. Till bröderna Iwarsson överlämnades hembygdsföreningens årsskrift som tack för deras insats med gudstjänsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna maskinhall, även kallade katedralen inbäddad i grönska hölls årets friluftsgudstjänst under tak.


Top