SOFIA & SOFIA SJÖNG I MÖRKHULT

 

MÖRKHULT. Samtidigt som besökarna började bänka sig till friluftsgudstjänst hos Sofia & Erling Olsson i Mörkhult började mörka regnmoln torna upp i sydlig riktning. Under tiden som gudstjänsten pågick gjorde molnen avvikande rörelse österut varför endast några få doppar landade på besökarna och den välansade gräsmattan i parken.

Sofia Larsson och Sofia Olsson deltog med sånglig medverkan vid möte i Mörkhult.

Friluftsmöten har hållits i Mörkhult under lång tid tillbaka och traditionsenligt hölls nu gudstjänsten på söndagen efter Midsommardagen. De flesta av de omkring 70 besökarna kom till platsen billedes men det fanns även cyklister som cyklade de elva kilometrarna till Mörkhult, och det var lika lång väg tillbaka.  Som preludium spelade Sofia Larsson, Verum ett musikstycke på tvärflöjt. Efter unison psalm sjöng Sofia Larsson och Sofia Olsson, En vänlig grönskas rika dräkt och efter ytterligare unison psalm hölls friluftspredikan av Carl Erik Adolfson med utgång från en av dagens bibeltexter.  

Vid denna stund föll de enstaka dopparna ner från mörka molnen men värmande sol kom strax in i bilden. Under följande psalm togs upp kollekt till Credos verksamhet bland studerande.  Dagens jourhavande präst överlämnade blomster till dagens solist samt till värdparet. Efter friluftsmötet var det friluftsfika till fikasugna besökare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det bildades snabbt kö till det dignande kaffebordet.

Top