MINNET AV AVLIDNA HÅLLS LEVANDE

VITTSJÖ. Närmare 50 gravplatser på Vittsjö kyrkogård besöktes vid lördagens kyrkogårdsvandring på Gamla kyrkogården. Det visade sig att flera ”luckor” med borttagna gravstenar hade uppstått sedan förra besöket för sex år sedan. Detta är beroende på att innehavaren av gravrätten inte har skött platsen, eller att gravstenarna inte blivit dubbade.

Deltagare diskuterar de nya uppgifter som kommit fram vid gravplatser.

Sedan flera år tillbaka finns beslut på att alla gravstenar på kyrkogården skall vara dubbade, oavsett storlek för att förhindra olycksfall. Detta beslut togs sedan ett barn omkommit då en inte dubbad gravsten fallit över barnet på annan kyrkogård. De gravstenar som tagits bort från kyrkogården finns bevarade på annan plats intill Södra kyrkogården.
Tidigare dokumentation fanns över de aktuella gravplatserna och redogörelse lämnades från den avlidnes levnad, bostad och vissa släktförhållanden. Några nya gravstenar hade kommit på plats sedan förra vandringen för sex år sedan och nya namn hade tillkommit på redan befintlig gravsten. De avlidnas minne kan hållas vid liv genom dessa besök.

Nästa kyrkogårdsvandring sker på lördag den 13 juli klockan 14.

Top