Hembygds- och Hemvändargudstjänst.

VITTSJÖ. Hembygds- och Hemvändargudstjänst i Vittsjö kyrka söndagen den 27 oktober. Hembygdsföreningens sånggrupp ordnar för nionde året en Hembygdsgudstjänst. I år har vi valt att kalla denna även för Hemvändargudstjänst, för att några kanske vill återvända till sin hembygds kyrka för att fira gudstjänst och sedan deltaga i samkvämet i församlingshemmet.

Mellan kl. 9.30 – 10.45 finns möjlighet att få sig en kopp förmiddagskaffe, på kyrkbacken, eller vid dåligt väder i vapenhuset eller i församlingshemmet. Under tiden kan man vandra runt på kyrkogården själv, eller tillsammans
med andra, John Sturesson och Sven-Bertil Johannesson finns där för frågor om gravplatser m. m.
Kl 11.00 börjar gudstjänsten, och då medverkar Biskop emeritus Karl-Johan Tyrberg och Hembygdsföreningens sånggrupp kommer att sjunga. Efter gudstjänsten serveras lunch i Församlingshemmet, traditionellt ”Äggakaga” med tillbehör, samt kaffe och kaka. Ingrid Tyrberg kommer där att tala över ämnet ”Någonstans att bo – om vägar och vändpunkter ”. Även här kommer sånggruppen att sjunga några sånger. Möjlighet finns sedan att sitta kvar en stund och prata. Till lunchen behöver vi en anmälan, till Ingegerd Nilsson tel. 0451 – 27046
mobil 073-0238084, eller Pastorsexpeditionen tel. 0451-23650 senast den 24/10.

Top