99:e SYFÖRENINGSAUKTIONEN I HULTATORP

Hultatorp. Under Alla Helgonsdagarna hölls den 99:e syföreningsauktionen i Hultatorp skola. År 1915, då Hultatorp syförening bildades hölls den allra första missionsförsäljningen i den då ganska nybyggda skolan. Då, omkring 1915 blev intäkterna 62 kronor och 50 öre. Vid årets försäljning blev summan omkring 15 000 kronor som fördelas till olika missionsändamål.

 

Auktionsropare Lennart Arvidsson bjuder ut en burk marmelad till hugade köpare.


Vid årets försäljning var tillslutningen av besökare mycket god då alla de 40 tillgängliga sittplatser togs i anspråk. Pastor Lennart Arvidsson från Örkelljunga var åter kvällens föredragande, både som predikant och auktionsropare. Han inledde samlingen med predikan med utgångsord från husets bibel! Talet inramades av psalmsång samt solosång av Lennart Arvidsson.

Efter kvällsfika tog försäljningen sin början. Vid den första auktionen för 99 år sedan var det uteslutande handarbeten som såldes vilka hade framställts vid många syföreningsmöten. Nu är den tiden försvunnen då kvinnorna inte ger sig tid till handarbeten. Visserligen fanns det några handarbeten men tyvärr blev priserna sådana att summan i vissa fall inte räckte till de faktiska omkostnaderna. En löpare kostade dock 500 kronor och en duk 400 kronor.

I övrigt fanns det mesta i utbudet, lika god sortering som i en äldre lanthandel. Brödkakorna, bakat i stenugn kostade 260 kronor medan moderna och ändamålsriktiga fågelholkar fann ny ägare för en femtiolapp.

Sammankomsten avslutades med kort andakt och förberedelserna för den 100:e syföreningsauktionen i den lila byn snart tar sin början!

Top