MINNS DU SÅNGEN LJÖD I VITTSJÖ KYRKA

VITTSJÖ. Minns du sången? Detta var rubriken på programmet ”Hela kyrkan sjunger” som genomfördes i Vittsjö kyrka i söndags. Nog sjöng väl hela kyrkan då de omkring 100 besökarna stämde in i allsång och psalmsång då detta påbjöds. Flera solister från bygden lät sina stämmor ljuda inom helgedomens stenväggar. Organist var Marie Lind och predikant var Calle Präst.

Hembygdssångare och musiker vid framträdandet i kyrkan.

Välsjungande hembygdskören inledde där sångare och musiker tog ton med ”Min kung och jag”. I visan ”Det stod en blomma” var Gert Hallqvist solist. Bröderna Bo och Jan Malmberg sjöng och spelade sången ”Alltid på väg”.

Efter det att dagens evangelietext hade lästs sjöng Siv Larsson ”Som när ett barn” till gitarrackompanjemang av Bo Malmberg. Efter predikan sjöng Sam Larsson ”Det finns en källa”.

Siv Larsson sjunger till ackompanjemang av Bo Malmberg.

 

Trion Sam Larsson, Marie Bengtsson och Malin Bengtsson medverkade vid avslutningen.

Sedan altartjänsten hade genomförts tog hembygdssångarna och musikerna plats under triumfbågen där de inledde med ”Han är min sång” med solisterna Malin Bengtsson, saxofon samt Marie Bengtsson och Arne ”G” Persson som sångsolister.

Arne Persson och Marie Bengtsson var solister vid Minns du sången.

Kören fortsatte med bland annat ”Räck mig din hand”.

Under unison psalm deltog Siv Larsson och Sam Larsson som solister. Som avslutning på programmet medverkade Malin Bengtsson, Marie Bengtsson, Marie Lind och Sam Larsson i sången ”Jag håller hans hand”. Som tack för ett fint genomfört program överlämnades en ros till varje aktör.

* *  *

Efter programmets genomförande var det nomineringssammanträde för utseende av kandidater till kommande församlingsråd som ersätter tidigare kyrkoråd. Förslaget överlämnas senare till valberedningen.

Top