SOMMARKVÄLLSMUSIK I SKINNARETORP

VITTSJÖ. Gundrastorp kyrkliga syförening bildades 1947 och har haft sin hemvist i Gundrastorp skola ända tills förra året. Då avyttrades MHF-lokalen och syföreningen blev husvilla. Fester har tidigare ordnats i lokalen men förändring skedde i år.

Ingegerd och Rolf Nilsson inbjöd till ”Musik i sommarkväll” i sitt hem iSkinnaretorp. Ingegerd har tidigare varit bosatt i Gundrastorp och är medlem i syföreningen.

Kantor Curt Nilsson var programvärd vid samlingen i Skinnaretorp.


Programvärd för kvällen var kapellmästare Curt Nilsson från Verum som samlade Verumskören till Skinnaretorp där de sjöng för nära 60 besökare i den lövade logen. Lokalen var prydd med ett antal jakttroféer, karta och gamla affischer från gången jordbrukartid.

Medan regnet smattrade mot taket sjöng kören föga symboliskt, I sommarens soliga dagar… och fortsatte, liksom regnet, med Jag tror på sommaren… Mellan varje sångnummer var det Curre som helt enliga alla traditioner berättade humoristiska historier. Det var inga gamla slagdängor som drogs fram utan Curre har ständigt nya vitsiga historier. En medlem i kören var ”solist” med ljudbart Ho, ho mellan verserna om göken!

Församlingsprästen Carl Olof Danielsson höll kvällsandakten med anknytning till sommarens olika blomster. I väntan på fikapausen blev det Här är Gudagott att vara! De digra prisborden länsades sedan alla hade kontrollerat sina lottnummer. Artisten Sanna fick sin hyllning liksom sången Edelweiss innan kören avslutade med Fader vår. Tack till Curre och kören liksom till värdinnan framfördes innan välsignelsen lästes. Programmet avslutades med Curre vid 1800- talets tramporgel där melodin och psalmen Bred sina vida vingar tonade fram vid långborden.

Båda bilderna nedan visar Verumskören som bänkat sig vid kaffebordet under en sångpaus.

 

Top