KYRKRESA FRÅN VITTSJÖ TILL GÖINGE

VITTSJÖ. Årets sista församlingsresa till kyrkor i Göinge var förlagd till Hjärsås och Glimåkra kyrkor med Viveca och Tord Johansson som organisatörer och färdledare. Vid ankomsten till Hjärsås kyrka var det förmiddagsfika i kyrkans eget fikarum.

I denna kyrka var det Kjell Inge Malm som var ciceron och berättare om kyrkans historia medan besökarna från Vittsjö lyssnade.
Denna kyrka liksom många andra kyrkor i området har sin historia från 1200- talet. Från att ha varit en träkyrka har det blivit ett bastant tempel av sten i detta stenfattiga område. I kyrkan finns två brukbara kyrkorglar och vid något tillfälle sker musik från de båda samtidigt. En gång i veckan ordnas ”gumm- och gubbträff” i församlingshemmet med god uppslutning.
Färden ställdes vidare till Glimåkra kyrka. Denna kyrka har inget torn och enligt sägnen skall det varit trollen som med en stor sten slagit av det påbörjade tornet.

Tre manliga deltagare diskuterar medan informatören Ulla Nilsson finns i bakgrunden.

Här var det Ulla Nilsson med småländskt påbrå som informerade om den rymliga helgedomen som beskrivs som en ”Tegnérlada”. Predikstolen ovanför altaret används inte då församlingsherden vill vara på samma nivå som allmogen. Framöver planeras att hålla kyrkan öppen några timmar under veckans alla dagar.
Resans slutmål var Västergård restaurang, ett lagom stenkast från kyrkan. Till nästa år planeras ytterligare liknande kyrkliga utfärder.

Top