SOMMARKVÄLLSMUSIK I SKINNARETORP

 

SKINNARETORP var samlingsplats för programmet Musik i sommarkväll. Värdpar var Ingegerd och Rolf Nilsson som upplät festsalen i ”uthuset”. Medverkande var sångarparet Ruth och Gösta Lundstedt som sjöng visor och psalmer med anknytning till årstiden. Kyrkan var arrangör och från församlingen fanns Stefan Dahlström och Mats Lunnergård.

Ruth och Gösta Lundstedt hade ansvaret för Sommarkvällsmusiken.

Efter hand kom bilisterna och fann sin plats på nymejad åkerhörna. Några närboende tog sig fotledes till platsen. Det gamla uthuset som tillhörde gården föll för åldersstrecket och ett nytt ”uthus” uppfördes i slutet av 1990-talet. ”Salongen” rymde 50 personer och det blev fullsatt kring de dukade långborden.

Sångarparet Lundstedt Inledde med O hur saligt, följt av O store Gud. Efter hand steg värmen i den fullsatta lokalen dit även solen spred sina värmande strålar. Vidare blev det sången om den som ”byggdes en fela av ren furu”. Konserten avslutades med Lapplisas Barnatro. 

Unisont sjöngs I denna ljuva, innan församlingsprästen höll andakt. Det blev en betraktelse med anknytning till en handikappad person som lyckades bra i sin utövning med givna och inlärda handgrepp. 

Några av besökarna vid träffen i Skinnaretorp.

 Sångarparet fortsatte med bland annat O sällhet stor, samt Blott en dag, där lyssnarna stämde in i sången som var välbekant. Bredda smörgåsar plockades fram ur kylskåpen och innehållet i tevekannorna minskade betydligt. Den frivilliga avgiften för kvällsfikan tillfaller hjälporganisationen IM. 

    och ytterligare några av de 50 besökarna vid sångkvällen. 

Sångarparet fortsatte innan Stefan Dahlström avslutade med kort andakt. Med Mats Lunnergård som musiker avslutades Sommarkvällsmusiken med Bred dina vida vingar. Blomster i skilda arter och färger delades ut till de medverkande och särskilt långväga besökare. 

Samtliga besökare var nog tacksamma att samlingen hölls inomhus. Vid utgång till gårdsplan fanns större mängd små ettriga blodsugare som snabbt fanns sina mål!

Top