VÄGKYRKAN I FARSTORP AVSLUTAD

 

FARSTORP. Det var final på Vägkyrkan i Farstorp efter två veckors aktivitet. Utöver underhållning och andakt i kyrkan var det även samkväm i församlingshemmet. Där fanns även flera utställningar där lokala konstnärer medverkade med diverse material. Nära 800 besökare noterades i Farstorp under Vägkyrkans tid.

Dan-Inge Ohlsson var uppskattad gästartist vid Vägkyrkan i Farstorp.

I fredags var det musikern, sångaren och humoristen Dan-Inge Ohlsson från Sösdala som gästade Farstorp. Han inledde sitt program med att låta församlingen sjunga "Var jag går i skogar". Han fortsatte med humor att berätta om sin uppväxt på en bondgård.

Under hela sin uppväxt var han också kyrkligt engagerad genom familjens åtaganden. Vid en av hans sånger klargjorde han att det kunde bli hans egna ord om han inte kunde tyda texterna! Oavsett hur, så blev det applåder som uppskattades av pastorn från Sösdala.

Han berättade vidare om barns tydande av vissa ord som till exempel att en ”Åklagare lagar bilar”. Han fortsatte med en sång på åtta verser om ”En blomma som stod lite varstans”. Vid nästa visa var åhörarna delaktiga i refrängen om ”Långa och korta”, följt av en egenförfattad barnvisa. Vidare blev de en ballad med klurig visa samt visan om "8 000 kor", framförd med kyrkans kör i bakgrunden!

Det blev även information om viss tillverkning av kroppkakor! Åhörarna deltog unisont i psalmen "Var dag är en sällsam gåva".

Det blev information om hur tiden skulle påpekas för långtalare. Humor följt av hjärtliga skratt genomsyrade en del av Olssons uppskattade program. Han avslutade med kort andakt. Staffan Andersson förmedlade församlingens tack till en uppskattade gästartist.

Det var tämligen trångt vid Vägkyrkans samkväm i församlingshemmet.

I programmet för Vägkyrka i Farstorp ingår eftersits i församlingshemmet med dukade bord i bufféanda. Tf kyrkoherde Staffan Örneskans framhöll Farstorp församling som föregångare bland annat med Vägkyrka. Han lovordade arrangemangen och passade även på att inbjuda till gudstjänst vid idrottsplatsen i Farstorp. Där blir Örneskans både präst samt fotbollsspelare där två sammansatta lag från den lilla men aktiva landsortsbyn. Blomsterbuketter med tack överlämnades till ”kökspersonalen” som haft hand om samkvämen under de gångna två veckorna.

Dan-Inge Olsson har tagit plats för intagande av lekamlig föda i församlingshemmet.

Top