GRAVPLATSER INVENTERADE I VITTSJÖ

 

VITTSJÖ. Solsken med förväntansfulla människor som samlades vid kyrkogården. Alla hade gemensamma intresset att lära känna mer om avlidna och gravstenar på kyrkogården. För Bengt-Arne Jönsson var det första gången han var informatör och han klarade denna premiärvandring med godkänt betyg. Omkring 80 gravplatser besöktes.

Bengt-Arne Jönsson tillsammans med en del av besökarna vid informationen på kyrkogården.

Detta var den 78:e informationen på kyrkogården sedan denna historiska information startade 1989 i kyrkans regi. Upphovet till denna information kom från en annan ort. På denna plats blev det enbart goda vitsord om godsägare och andra storpampar. När det gällde torpare och tjänstefolk blev det i bästa fall endast namnet uppläst. Alla har dock samma värde! Vid kyrkogårdsvandringarna i Vittsjö har från början tillämpats att alla har lika värde på kyrkogården. De uppgifter som finns tillgängliga, kortare eller längre har tillämpats oavsett vem den avlidne är. Tyvärr har det förekommit att besökare har utgjutit längre tillfredsställelse över en bekant! Alla har dock lika värde! Årets första kyrkogårdsvandring med drygt 20 intresserade var förlagt till Nya kyrkogården som invigdes 1912. Förändringar sker ofta, gamla stenar tas bort och nya tillkommer. De borttagna stenarna förvaras på annan plats, intill Södra kyrkogården. Uppgifter lämnades vid varje gravplats och flera kommentarer gavs som tillägg på informationen. Dessa antecknades och finns tillgängliga nästa gång platsen besöks. Nästa kyrkogårdsvandring blir lördag den 23 juli med början klockan 10.

Top