Stora träd och Halleluja vid sopplunch

 

VITTSJÖ. Vid årets sista sopplunch i församlingshemmet var det skogsmänniskan Ingvar Larsson som delgav lyssnarna sina upplevelser i Amerika. Den musikaliska underhållningen svarade Carola Forsell och Bertil Lundstedt för. De båda är släkt och har sitt ursprung från Hästhult.

Ingvar Larsson berättade om stora skogar.

Efter uppehåll för sopplunchen var det Ingvar Larsson som delgav sina upplevelser bland stora träd i Amerika. Han deltog i en arrangerad resa från ett skogsbolag. Hans upplevelser illustrerades av flera bilder som visades på teknisk väg!

Flera platser besöktes där det fanns träd med en höjd på 125 meter. Där fanns också världens äldsta träd med en uppskattad ålder av 2 200 år. Spåren efter ett vulkanutbrotts stora skadeverkningar visades. Odlingen av julgranar på ett större område där avverkningen var cirka en miljon idealiska och prydliga julgranar varje år. Bevarande de den gamla och pampiga områden är långt framme då 800 hektar har avsatts som naturreservat. I de stora skogarna är det mer naturlig tillväxt då luftföroreningar ännu inte funnit vägen dit. Det är pampiga variationer bland träden där ett rotsystem har inretts som bostad med garage! Flera urholkade träd har förädlats till olika ändamål som blivit sevärdheter.

Carola Forsell och Bertil Lundstedt bjöd på fin underhållning.

Det uppskattade sångarparet Forsell/Lundstedt avslutade med kommande aktuell sång om Halleluja. Konferencier Kerstin Sturesson tackade medverkande underhållare med var sin godiskartong.

Top